Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổng kết công tác dân tộc toàn quốc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng: 20/01/2022

Lượt xem: 1


Sáng 19/1, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ có ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.
Hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, hiện cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó có 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III. Trong năm 2021, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự phối hợp hiệu quả của các Bộ, ngành, đoàn thể đã đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc ở các tỉnh, thành phố luôn chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thực hiện chính sách dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, điển hình như: thực hiện chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội cho học sinh là người dân tộc thiểu số các cấp; chế độ đãi ngộ đối với bác sỹ công tác tại các trạm y tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bảo tồn tiếng nói, chữ viết; hỗ trợ, tặng quà và hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số...

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022 với 6 đề án, chính sách.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường… Thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri, chấn vấn của đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp; xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Song song đó, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Ủy ban Dân tộc, các Ban, Bộ ngành Trung ương và các địa phương trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhận định đây là những đóng góp quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.

Nhấn mạnh công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị, thời gian tới, Ủy ban Dân tộc, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo cần bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trên cơ sở đó chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kịp thời có những chủ trương, giải pháp phù hợp, kịp thời để bảo đảm ổn định cuộc sống, bảo vệ an toàn cho sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; chú trọng các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng chuỗi giá trị và chuyển giao công nghệ để tạo sinh kế bền vững và nâng cao trình độ, tay nghề, nhận thức, tinh thần tự lực tự cường, thoát nghèo vượt khó cho đồng bào dân tộc thiểu số... Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người dân hiểu rõ và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, xã hội.

Về một số kiến nghị của Ủy ban Dân tộc và các địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan liên quan chủ động phối hợp với Ủy ban Dân tộc để nghiên cứu, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sớm có văn bản trả lời các địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.


Kim Xuyến


16ad9834-5766-450e-b1f8-f8af06e87b90

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready