Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Ngày đăng: 13/01/2022

Lượt xem: 1


UBND TP Cần Thơ vừa có thông báo về việc trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón Tết và giải quyết một phần khó khăn về đời sống, UBND TP Cần Thơ thông báo mức trợ cấp và đối tượng được trợ cấp, cụ thể như sau:

Mức trợ cấp 1.100.000 đồng đối với các đối tượng sau:

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng trước tháng 8/1945 đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Tuất thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ từ 61% trở lên hưởng trợ cấp hàng tháng; Tuất người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Đại diện thân nhân Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến đã từ trần; Đại diện thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 đã từ trần;

Người thờ cúng liệt sĩ theo quy định (đã có Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người phục vụ thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B có tỉ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương và Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Mức trợ cấp 1.000.000 đồng đối với các đối tượng sau:

Các cụ từ 100 tuổi trở lên; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (kể cả người cao tuổi từ đủ 80 tuổi đến 99 tuổi; hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng); hộ nghèo (đã được cấp sổ hộ nghèo) trên địa bàn thành phố.

Mức trợ cấp 900.000 đồng đối với các đối tượng sau:

Đối tượng đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do Bảo hiểm xã hội quản lý; Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Đảng đang hưởng lương do ngân sách thành phố và quận, huyện, quản lý; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự) thành phố và quận, huyện quản lý; Cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn; những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực (kể cả các đối tượng được hỗ trợ sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước);

Cán bộ, công chức thuộc các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố gồm có các đơn vị: Kiểm toán nhà nước khu vực V; Kho bạc nhà nước Cần Thơ; Cục Thuế thành phố; Cục Hải quan thành phố; Cục Thống kê thành phố; Cục Dự trữ nhà nước khu vực Tây Nam Bộ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ; Bảo hiểm xã hội thành phố; Liên đoàn Lao động thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Tòa án nhân dân thành phố; Cục Thi hành án dân sự thành phố; Cục Quản lý thị trường thành phố; Vụ Địa phương III - Ủy ban Dân tộc.

Mức trợ cấp 800.000 đồng đối với các đối tượng sau:

Đối tượng nuôi dưỡng ở các cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy do Nhà nước quản lý; Đối tượng nuôi dưỡng tại 8 cơ sở xã hội ngoài công lập.

Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng nhiều suất tặng quà:

Đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng; người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng: Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà trở lên thì chỉ được nhận 1 suất quà với mức cao nhất. Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì được nhận 01 suất quà với mức đó.

Đối với hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ), hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng (theo quy định Điều 20 tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ): Trường hợp trong hộ nghèo có nhiều người, trong đó có đối tượng bảo trợ xã hội thì được hưởng 01 suất của hộ nghèo và có bao nhiêu đối tượng bảo trợ xã hội thì được hưởng bấy nhiêu suất của đối tượng bảo trợ xã hội. Trường hợp trong hộ nghèo chỉ có 1 người duy nhất vừa thuộc diện hộ nghèo vừa là đối tượng bảo trợ xã hội thì chỉ được nhận 1 suất quà.

Để thủ tục cấp phát kịp thời, nhanh gọn, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc lập danh sách đúng quy định gửi Sở Tài chính để xét duyệt, cấp phát, không để xảy ra trường hợp chi trùng lắp hoặc bỏ sót đối tượng được trợ cấp. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Cần Thơ bố trí nguồn, số lượng tiền mặt đảm bảo việc chi cho các đối tượng trước Tết Nguyên đán. Thời gian chi cho các đối tượng phải hoàn thành chậm nhất đến ngày 26/1/2022 (nhằm ngày 24/12 âm lịch).

Ngoài các khoản trợ cấp nêu trên, UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị không được đặt thêm chế độ hoặc sử dụng bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách nhà nước hoặc của doanh nghiệp nhà nước trái với nội dung Thông báo số 1/TB-UBND. Các đơn vị, địa phương phải chấp hành nghiêm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm cấm việc lợi dụng lễ Tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí và cấm sử dụng tiền, tài sản Nhà nước, tập thể có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để thưởng, biếu, tặng cho các cá nhân, tổ chức không đúng quy định.


Nguyên Trang


Các tin khác:
Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương năm 2022”  (17/05/2022)
Kết quả thi đua thực hiện công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021  (17/05/2022)
Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai  (17/05/2022)
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC  (12/05/2022)
Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  (11/05/2022)

08720b7d-e213-442f-96ad-e153dd7bde30

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready