Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ: Tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
Ngày đăng: 20/02/2023

Lượt xem: 1


UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Theo đó, mục đích là nhằm giúp người dân có đầy đủ thông tin trước, trong và sau khi Trung tâm được thành lập và đi vào hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc chủ động chuẩn bị các nội dung cần thiết khi Trung tâm đi vào hoạt động; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền và việc hướng dẫn người dân để có đầy đủ thông tin về hoạt động của Trung tâm.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và chỉ đạo công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục. Thông tin kịp thời các quy định mới, các nội dung cần thiết để người dân tìm hiểu khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính; Nghiên cứu, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung tuyên truyền, phổ biến cần cụ thể, trực quan dễ hiểu, bám sát với các thông tin cần thiết về hoạt động của Trung tâm; Kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất; Công tác tuyên truyền đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, rộng khắp tới các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân.

Nội dung tuyên truyền gồm: Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về mô hình một cửa, một cửa liên thông; Quyết định thành lập và Lễ ra mắt Trung tâm; các quy định, quy chế phối hợp, nội quy và các nội dung khác có liên quan; các cơ quan, đơn vị được lựa chọn tổ chức tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm và ngược lại; những lợi ích, quyền lợi và hiệu quả mang lại khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện về các hoạt động của Trung tâm.

Hình thức tuyên truyền: Trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin chính thức của sở, ban, ngành, địa phương và các đoàn thể; xây dựng video ngắn, tuyên truyền lưu động bằng nội dung dễ tiếp cận; thông qua việc phát hành tờ gấp, pano, áp phích; tuyên truyền trên mạng xã hội và các hình thức công nghệ khác phù hợp với quy định như: kênh thông tin của Trung tâm trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube, tin nhắn SMS...; tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ; thông qua tất cả các loại hình báo chí, phương tiện thông tin đại chúng và các loại hình tuyên truyền phù hợp khác.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo, đài địa phương, hệ thống thông tin cơ sở về hoạt động của Trung tâm; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan có liên quan thực hiện tuyên truyền thông qua việc phát hành tờ gấp, pano, áp phích đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật; lồng ghép các nội dung tuyên truyền của Kế hoạch này trên cổng dịch vụ công thành phố, các hình thức phù hợp khác trên mạng xã hội, tin nhấn SMS.


Phương Thảo


7dcf7d25-e598-4b82-8ad9-498b86095292

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang