Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ
Ngày đăng: 10/06/2023

Lượt xem:


Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023. Bãi bỏ Quyết định số 62/2005/QĐ-BNV ngày 23/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sự cần thiết, mục đích ban hành

1. Sự cần thiết:

Tại điểm a, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: “Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ”.

Tại khoản 5 Điều 64 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Nội vụ được giao quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Căn cứ quy định của Chính phủ nêu trên, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ là có căn cứ pháp lý và cần thiết.

2. Mục đích:

Tạo cơ sở pháp lý chuyên ngành về quản lý vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ.

Làm căn cứ để các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ xây dựng Đề án vị trí việc làm, phục vụ trực tiếp cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Nội dung chủ yếu của văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư gồm 07 Điều và 03 phụ lục, bao gồm:

- Điều 1 : Quy định về phạm vi điều chỉnh.

- Điều 2: Quy định về đối tượng áp dụng.

- Điều 3: Quy định về nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm.

- Điều 4: Quy định về danh mục vị trí việc làm.

- Điều 5: Quy định về bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

- Điều 6: Quy định về hiệu lực thi hành.

- Điều 7: Quy định về trách nhiệm thi hành.

4. Những nội dung chính sách mới, quy định mới trong Thông tư

Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ.

Vị trí việc làm quy định tại Thông tư bao gồm: Danh mục vị trí việc làm và bản mô tả đối với từng vị trí việc làm trong danh mục.

Về đối tượng áp dụng: Thông tư áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ hoặc thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về phân loại vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ, gồm: Thông tư hướng dẫn đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

Về danh mục vị trí việc làm: (1) Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý gồm: Giám đốc; Phó Giám đốc; Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng. (2) Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, gồm: Lưu trữ viên chính; Lưu trữ viên; Lưu trữ viên trung cấp

Về bản mô tả vị trí việc làm: Bản mô tả vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư. Bản mô tả vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư.

Về khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư.Các tin khác:
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với hoạt động tiếp thị liên kết trên sàn giao dịch điện tử  (16/07/2024)
Quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW  (10/07/2024)
Chủ tịch UBND thành phố đề nghị truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo  (04/07/2024)
Họp báo tuyên truyền về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 16 của HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026  (02/07/2024)
Phát động Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và PCBLGĐ” thành phố Cần Thơ năm 2024  (25/06/2024)

161671e4-55a8-4289-95b9-30e0455810bb

Tiêu đề bài viết: Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ. Nội dung như sau: . Theo tác giả: .

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang