Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kết quả thi đua thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày đăng: 28/02/2023

Lượt xem: 1


Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND thành phố về phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022”.

Trên cơ sở bình xét và đề xuất của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trình cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình khen thưởng theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 09 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022” gồm:

Đối với tập thể:

1. Sở Khoa học và Công nghệ;

2. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

3. Ủy ban nhân dân phường Thới An, quận Ô Môn;

4. Ủy ban nhân dân phường Thuận An, quận Thốt Nốt;

5. Ủy ban nhân dân phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt;

6. Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt;

7. Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa, quận Ô Môn;

8. Ủy ban nhân dân phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều;

9. Ủy ban nhân dân xã Định Môn, huyện Thới Lai.

Đối với cá nhân:

1. Bà Huỳnh Thiên Trúc - Chuyên viên Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ;

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Lộc - Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Bà Trần Thị Lệ Hà - Công chức Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân phường Thới An, quận Ô Môn;

4. Ông Nguyễn Ngô Gia An - Công chức Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân dân phường Thuận An, quận Thốt Nốt;

5. Ông Nguyễn Văn Hưng - Công chức Tư pháp - hộ tịch Ủy ban nhân dân phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt;

6. Ông Lý Đạt - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt;

7. Bà Nguyễn Thị Thân - Công chức Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa, quận Ô Môn;

8. Bà Lê Thị Ngọc Trâm - Công chức Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân dân phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều;

9. Bà Huỳnh Thị Quỳnh Như - Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường Ủy ban nhân dân xã Định Môn.

Để tiếp tục ghi nhận đóng góp của tập thể, cá nhân cũng như tạo động lực, nâng cao chất lượng trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch phát động thi đua với những nội dung thiết thực bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.


Phúc Mãi


56cd1b4e-6a1c-452a-871f-22277072e9b1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang