Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kết quả thi đua thực hiện công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021
Ngày đăng: 17/05/2022

Lượt xem: 1


Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021”.

Trên cơ sở bình xét và đề xuất của Văn phòng UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình khen thưởng theo quy định, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 08 tập thể đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021” gồm:

1. Sở Khoa học và Công nghệ

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

3. Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy

4. Ủy ban nhân dân phường An Cư, quận Ninh Kiều

5. Ủy ban nhân dân phường Trà Nóc, quận Bình Thủy

6. Ủy ban nhân dân phường Thới Long, quận Ô Môn

7. Ủy ban nhân dân xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai

8. Ủy ban nhân dân phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

Để tiếp tục ghi nhận đóng góp của tập thể, cá nhân cũng như tạo động lực, nâng cao chất lượng trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2022 phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022” với những nội dung thiết thực bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.


Phúc Mãi


db196ee2-e5e7-4752-9a16-0b89723fd51c

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready