Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kết quả thực hiện 12 nhóm chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP (cập nhật đến ngày 21/9/2021)
Ngày đăng: 21/09/2021

Lượt xem: 1


Tính đến ngày 21/9/2021, toàn thành phố đã hỗ trợ cho 3.663 người sử dụng lao động, 103.003/142.610 lượt người, với kinh phí trên 91 tỷ 802 triệu đồng/176 tỷ 319 triệu đồng, đạt 72,23% so với số lượng được phê duyệt, cụ thể:

* Nhóm chính sách Bảo hiểm xã hội (gồm các chính sách: 1, 2, 3 theo mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP):

Chính sách 1, 2 (Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất): đã hoàn thành hỗ trợ 3.653 người sử dụng lao động với 74.712 người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền trên 36 tỷ 838 triệu đồng.

Chính sách 3 (Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2758/SLĐTBXH-LĐ ngày 11 tháng 8 năm 2021 tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg nhưng đến nay vẫn chưa phát sinh hồ sơ đề nghị.

* Nhóm chính sách hỗ trợ tiền mặt (gồm các chính sách: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 theo mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP): đã phê duyệt hỗ trợ 66.220 lượt người, kinh phí trên 132 tỷ 925 triệu đồng duyệt (trong ngày phê duyệt hỗ trợ 8.477 người, kinh phí 17 tỷ 219 triệu đồng); đến nay đã chi hỗ trợ cho 26.613 lượt người, kinh phí trên 48 tỷ 407 triệu đồng, đạt 40,75% so với số lượng được phê duyệt (trong ngày chi hỗ trợ 3.470 người, kinh phí 6 tỷ 824 triệu đồng):

Chính sách 4 (Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương): Có 07/09 địa phương đã được phê duyệt (các quận: Bình Thủy, Ninh Kiều, Ô Môn, Cái Răng; các huyện: Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Phong Điền); Có 04/09 quận, huyện đã chi hỗ trợ (các quận: Bình Thủy, Ô Môn; các huyện: Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh).

Chính sách 5 (Hỗ trợ người lao động ngừng việc): có 01/09 quận, huyện (Ninh Kiều) được phê duyệt hỗ trợ 16 người lao động.

Chính sách 6 (Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp): đã chi hỗ trợ 24/26 người được phê duyệt (đang thực hiện thủ tục chi những người còn lại).

Chính sách 7 (Hỗ trợ bổ sung người lao động đang mang thai; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi; trợ trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế): được thực hiện đồng thời với các chính sách 4, 5, 6 và 8.

Chính sách 8 (Hỗ trợ tiền ăn đối với người là F0 và F1): Có 08/09 địa phương đã được phê duyệt (các quận: Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Ninh Kiều; các huyện: Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai; Có 05/09 địa phương đã chi hỗ trợ (các quận: Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy; các huyện: Cờ Đỏ, Phong Điền).

Chính sách 9 (Hỗ trợ một lần đối với viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch): đã chi hỗ trợ 75/76 người được phê duyệt (đang thực hiện thủ tục chi hỗ trợ 01 người còn lại).

Chính sách 10 (Hỗ trợ hộ kinh doanh): Có 02/09 địa phương đã được phê duyệt: quận Thốt Nốt (đã hoàn thành chi hỗ trợ) và quận Ninh Kiều.

Chính sách 12 (Hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố):

Hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động: 09/09 quận, huyện đã được phê duyệt hỗ trợ lần 1 (mức 1.200.000 đồng/ người); 08/09 quận, huyện (các quận: Ô Môn, Ninh Kiều, Thốt Nốt, Cái Răng, Bình Thủy; các huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai) đã được phê duyệt hỗ trợ bổ sung lần 2 (mức 800.000 đồng/người); Đến nay đã chi hỗ trợ 7.121/7.690 người với kinh phí 10 tỷ 350 triệu đồng, đạt tỷ lệ 92,60%.

Hỗ trợ 04 nhóm đối tượng còn lại: 09/09 quận, huyện đã trình UBND thành phố xem xét phê duyệt hỗ trợ cho 67.035 người; có 09/09 quận, huyện được phê duyệt hỗ trợ 51.023 người, kinh phí 102 tỷ 046 triệu đồng (trong ngày phê duyệt hỗ trợ 8.199 người); Có 04/09 quận, huyện (các quận: Ninh Kiều, Thốt Nốt, Ô Môn; huyện Phong Điền) đã chi hỗ trợ 17.789 người, kinh phí 35 tỷ 578 triệu đồng (trong ngày chi hỗ trợ 3.359 người).

* Nhóm chính sách vay vốn (chính sách 11 theo mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP): đã giải ngân cho 10 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 1.678 người lao động với số tiền cho vay là 6 tỷ 555,22 triệu đồng.


Các chính sách hỗ trợ khác của thành phố Cần Thơ đối với người dân gặp khó khăn

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Nhằm góp phần chung tay chăm lo trợ giúp người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống  dịch, thành phố Cần Thơ đã huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo, các ban, ngành có nhiều hoạt động thiết thực lan tỏa yêu thương, đùm bọc lẫn nhau như hỗ trợ các suất cơm miễn phí cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm phong tỏa, các khu cách ly; tặng quà là lương thực, nhu yếu phẩm, rau củ quả cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các hộ trong khu vực bị phong tỏa,… duy trì mô hình Chợ 0 đồng, Bếp yêu thương, Chuyến xe yêu thương, Chuyến xe Dân vận, Công trình 650 Túi thuốc yêu thương, ATM gạo... để san sẻ khó khăn, cùng nhau vượt qua đại dịch.

Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố sử dụng Quỹ Vì người nghèo thành phố Cần Thơ để hỗ trợ cho đối tượng là hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với mức 500.000 đồng/hộ với tổng kinh phí 900 triệu đồng (1.800 hộ); hỗ trợ cho đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với mức 900.000 đồng/hộ với tổng kinh phí 02 tỷ 850 triệu đồng (3.167 hộ, gồm: 1.032 hộ nghèo, 2.135 hộ cận nghèo) theo phân bổ của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn số 2754/MTTW-BTT ngày 05/8/2021 và Công văn số 1088/MTTQ-BTT ngày 16/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
Thành phố Cần Thơ đã ban hành các văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng hỗ trợ về tín dụng; đề nghị Điện lực thành phố và các Công ty cấp nước hỗ trợ miễn, giảm tiền điện, tiền nước cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

UBND thành phố đã ban hành Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 17/8/2021 gửi Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính đăng ký hỗ trợ 7.261.035 kg gạo cho 334.366 người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hỗ trợ 5.015.490 kg gạo cho 334.366 người dân. Ngày 22/8/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1868/QĐ-UBND tiếp nhận 1.400 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ (đợt 1); Sở LĐ-TB&XH và 09/09 quận huyện đã tiếp nhận và hoàn thành cấp phát đến 93.333 người dân gặp khó khăn về lương thực do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Tờ trình số 2909/TTr-SLĐTBXH gửi Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề xuất chính sách hỗ trợ trên 68.000 hộ (Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ gia đình đối tượng bảo trợ xã hội, Hộ gia đình dân tộc Khmer, Hộ gia đình người có công với cách mạng, Phòng trọ công nhân lao động ở trọ, Phòng trọ sinh viên ở trọ) với kinh phí gần 34,5 tỷ đồng (mức hỗ trợ 500.000 đồng/hộ).

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Tờ trình số 3229/TTr-SLĐTBXH gửi Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề xuất hỗ trợ khẩn cấp người dân thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (mức hỗ trợ 500.000 đồng/người).

Đón người dân thành phố Cần Thơ từ tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh trở về quê hương

Tính đến ngày 21/9/2021 (kể từ ngày 31/7/2021) đã có 1.122 người dân thành phố Cần Thơ sinh sống, học tập làm việc tại tỉnh Bình Dương (694 người) và Thành phố Hồ Chí Minh (428 người) đăng ký trở về quê hương Cần Thơ.

Ngày 22/8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành việc đón 311 người từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê hương Cần Thơ đảm bảo an toàn theo Kế hoạch đề ra.

Ngày 31/8/2021, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 3673/UBND-KGVX đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ người dân Cần Thơ được đón về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thống nhất ban hành Quyết định số 219/QĐ-MTTQ-BCT ngày 31/8/2021 hỗ trợ 308 người dân với tổng kinh phí 652.960.000 đồng; Theo đó, mỗi người dân được hỗ trợ với số tiền 2.120.000 đồng gồm: chi phí cách ly y tế tập trung (80.000 đồng/ngày trong 14 ngày) và tiền ăn trong thời gian tạm hoãn đón người dân (1.000.000 đồng/người).

Chi trả trợ cấp Người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội

Bưu điện quận, huyện với sự phối hợp của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã chi trả chế độ, chính sách cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội gộp tháng 8 và tháng 9/2021 kịp thời theo tiến độ đề ra.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


cabcac1d-86a8-416f-be47-614ab11d9c5a

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready