Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thành phố sẽ sử dụng Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công
Ngày đăng: 01/07/2022

Lượt xem: 1


Ngày 01/7, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Công văn số 2487/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử bảo đảm các yêu cầu, tỷ lệ theo các tiêu chí đánh giá của Bộ chỉ số được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố và Cổng dịch vụ công quốc gia theo thời gian thực phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số; công khai kết quả đánh giá trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố, Cổng Dịch vụ công thành phố.

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân thành phố sử dụng kết quả đánh giá để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

 


Huy Quang


27968a63-19b7-4d2b-9e1a-9a09672784d3

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready