Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai
Ngày đăng: 17/05/2022

Lượt xem: 1


Ngày 16/5, UBND thành phố ban hành Công văn số 1792/UBND-KSTT về việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021, thành phố đã triển khai thực hiện tích hợp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó địa bàn quận Cái Răng đạt một số kết quả tích cực với hơn 344 hồ sơ được thanh toán trực tuyến thành công. Tuy nhiên, việc thực hiện dịch vụ này vẫn còn hạn chế ở một số địa phương, người dân chưa biết, sử dụng dịch vụ khi thực hiện thủ tục hành chính.

Để khai thác, thực hiện hiệu quả dịch vụ này trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quán triệt yêu cầu, tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm, hồ sơ, chứng từ điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của người dân. Trong đó, thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Đồng thời, đề nghị Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông rà soát quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai bảo đảm phù hợp với yêu cầu của quy trình nội bộ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Trong đó, xây dựng quy trình điện tử liên thông từ cấp xã đến cấp thành phố thống nhất trên Hệ thống. Cập nhật, bổ sung thông tin hướng dẫn nộp thuế trực tuyến trên phiếu hẹn trả kết quả, nền tảng di động Zalo (Trang Zalo Official Account của thành phố Cần Thơ) và tin nhắn SMS để người dân tra cứu, theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ, kịp thời thực hiện nghĩa vụ tài chính khi có yêu cầu.

Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện cần chỉ đạo Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được cung cấp. Rà soát bố trí máy tính có kết nối mạng, trang thiết bị phục vụ người dân theo đúng quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố khuyến khích Bưu điện thành phố cung cấp dịch vụ thanh toán hộ nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai tại Bộ phận Một cửa cho các đối tượng chưa có tài khoản ngân hàng, người dân khi có nhu cầu.


Huy Quang


68ccc447-aca9-43bd-b22a-c6f662c4baa4

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready