Tin hoạt động của Lãnh đạo Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Lãnh đạo UBND thành phố làm việc với Đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành
Ngày đăng: 18/10/2023

Lượt xem:


Sáng 18/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Công tác liên ngành của Trung ương về việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn.
Quang cảnh tại buổi làm việc.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác theo dõi kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn thành phố do lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày nêu rõ: Ngay từ đầu năm 2023, UBND thành phố đã quan tâm ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 và tổ chức thực hiện theo tiến độ đề ra.

Việc bảo đảm các điều kiện về biên chế, kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện tốt. UBND thành phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý Nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật được giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, hiện nay Phòng Phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc Sở Tư pháp có 6 biên chế. Phòng Tư pháp quận, huyện đều có phân công 1 chuyên viên và 1 Phó/Trưởng phòng thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố đều có bố trí công chức phụ trách pháp chế thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại sở, ngành.

Để đảm bảo tốt các điều kiện thi hành pháp luật, thành phố thường xuyên quan tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ giúp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện công tác quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; lao động, việc làm. Các công chức thực hiện nhiêm vụ có liên quan đều được tạo điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn của bộ, ngành tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2023, việc thi hành pháp luật trên các lĩnh vực tại địa phương được các cấp, các ngành triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật trên địa bàn được quan tâm, chú trọng nên đã tạo được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức trong xã hội, góp phần nâng cao trình độ pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn. Do đó, việc thi hành pháp luật, mức độ tuân thủ pháp luật đạt được nhiều kết quả. Các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ quy định pháp luật, tạo tác động tích cực trong phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội sau dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với quy định của pháp luật thời gian qua còn hạn chế nên vẫn còn vi phạm và phải xử phạt vi phạm hành chính về các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; lao động, việc làm trên địa bàn. Cán bộ thực hiện công tác pháp chế tại các Sở, ngành, địa phương phần lớn là kiêm nhiệm nên chưa phát huy hết hiệu quả công tác này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; những nỗ lực và thành tích địa phương đã đạt được.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, địa phương cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Vì vậy, trong thời gian tới địa phương tiếp tục có sự quan tâm củng cố, kiện toàn liên quan công tác pháp chế.

Qua đó, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị các sở, ngành và địa phương bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế, vì công tác pháp chế là công tác quan trọng. Các sở ngành cũng cần phải rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực của mình, phải quan tâm và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế để tham mưu tốt hơn cho UBND thành phố, UBND cấp quận, huyện và các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ. 


Phương Thảo


0abf5c44-6567-4378-bc74-81a8cb065f2d

Tiêu đề bài viết: Lãnh đạo UBND thành phố làm việc với Đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang