Tin hoạt động của Lãnh đạo Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cựu chiến binh
Ngày đăng: 08/09/2023

Lượt xem:


Sáng 8/9, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, đến dự.
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Sau 20 năm triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam. Hầu hết hội viên Hội Cựu chiến binh phát huy truyền thống cách mạng, tiên phong, gương mẫu, hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt phong trào Cựu chiến binh đoàn kết, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tương thân tương ái, nhất là hoạt động tình nghĩa trong hội viên; tích cực chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được chú trọng và tăng cường, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, trọng tâm là công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết đã đề ra.

Công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện nghiêm túc; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tiêu biểu, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.

Quan tâm, phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên theo dõi, nắm bắt chặt chẽ tình hình nhân dân và dư luận xã hội, ghi nhận ý kiến của cựu chiến binh và nhân dân để tổng hợp, đề xuất kiến nghị kịp thời với các cấp ủy, chính quyền về những vấn đề bức xúc, bất cập, phát sinh từ thực tiễn, liên quan trực tiếp đến đời sống hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố; duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” điển hình, mang lại hiệu quả thiết thực như: Câu lạc bộ “6 không”; mô hình rước ảnh Bác Hồ, ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về treo nơi trang trọng trong nhà; mô hình “Đồng cảm và sẻ chia”, “Hủ gạo đồng đội”…

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, bám sát Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của thành phố; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; phát huy vai trò của cựu chiến binh trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” điển hình, tiêu biểu, tạo sức lan tỏa, có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quan tâm rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển hội viên mới; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu đồng thời nhấn mạnh, cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo đảm sự đồng thuận xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.


Phương Thảo


a2b8c28b-6f55-48bb-9233-127d807ff10e

Tiêu đề bài viết: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cựu chiến binh. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang