Tin hoạt động của Lãnh đạo Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên năm 2021
Ngày đăng: 11/11/2021

Lượt xem: 1


Chiều 10/11, Ðoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia (UBQG) về thanh niên Việt Nam đã có buổi làm việc trực tuyến với UBND TP Cần Thơ về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2021. Chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên UBQG về thanh niên Việt Nam. Tại điểm cầu TP Cần Thơ có ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể thành phố.
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu TP Cần Thơ

Theo báo cáo của UBND thành phố, TP Cần Thơ hiện có khoảng 300.030 thanh niên, chiếm tỷ lệ 24,13% dân số và chiếm 33,74% tổng số lao động của thành phố. Trong đó, có khoảng 152.230 nam thanh niên, chiếm tỷ lệ 50,74% và 147.000 nữ thanh niên, chiếm tỷ lệ 49,26%; khoảng 292.426 thanh niên dân tộc kinh, chiếm 97,46% và 7.604 thanh niên dân tộc thiểu số, chiếm 2,54% (Hoa, Khmer,...); khoảng 228.592 thanh niên sống ở khu vực nông thôn, chiếm 76,19% và 71.438 thanh niên sống ở khu vực đô thị, chiếm 23,81%.

Thời gian qua, TP Cần Thơ đã ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển toàn diện, tạo ra nguồn nhân lực trẻ có chất lượng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, phát huy khả năng, vai trò xung kích và sáng tạo của thanh niên, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội với thanh niên và công tác thanh niên.

Qua công tác triển khai Luật Thanh niên năm 2020 ở các ngành, các cấp bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Các cơ quan, đơn vị đã nhận thức được trách nhiệm của mình đối với việc chăm lo, giáo dục, đào tạo bồi dưỡng thanh niên. Cụ thể, các Sở, ngành và các địa phương đều bố trí, phân công công chức kiêm nhiệm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời, có nhiều chương trình, kế hoạch được các ngành, các cấp xây dựng và triển khai cho đối tượng thanh niên như: chính sách về lao động việc làm, chính sách đối với thanh niên là người dân tộc thiếu số, hộ nghèo; bảo vệ sức khỏe, hôn nhân gia đình,... tạo mọi điều kiện để thanh niên học tập, hoạt động khoa học, vui chơi giải trí, tham gia bảo vệ Tổ quốc và tham gia quản lý nhà nước. Kết quả, 100% đơn vị trường học đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong độ tuổi thanh niên được tham gia học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, hướng nghiệp, hoạt động vui chơi, giải trí, giải quyết chế độ chính sách theo quy định; 23/23 đơn vị trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ đều có hoạt động tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin của tổ chức Đoàn bằng nhiều hình thức tuyên truyền... Đồng thời, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã xây dựng duy trì chuyên mục “Luật Thanh niên” trên trang thông tin điện tử, website Tuổi trẻ Tây Đô; 100% cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Luật Thanh niên đến công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong độ tuổi thanh niên biết để thực hiện đúng quy định, bằng nhiều hình thức như: lồng ghép trong môn Giáo dục công dân, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, chuyển qua nhóm zalo, facebook,...; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức phổ biến Luật Thanh niên đến 11.498 học sinh, sinh viên trình độ cao đẳng, trung cấp… Bên cạnh đó, trong năm 2021, dự kiến sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho 543 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân.

Về việc quán triệt, phổ biến và ban hành văn bản triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, các Sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các công việc, nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 17/12/2020 về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thành phố để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên, các văn bản hướng dẫn thi hành và các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 thông qua các hình thức như: Hội nghị trực tuyến, tuyên truyền qua các kênh trang tin điện tử, đài phát thanh-truyền hình... phù hợp với tình hình, đặc điểm, đối tượng với nội dung ngắn gọn, đầy đủ, thiết thực, hiệu quả; quá trình tổ chức đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Qua đó cho thấy, trong quá trình triển khai Luật Thanh niên và bước đầu triển khai Chiến lược phát triển thanh niên, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã có sự chủ động xây dựng kế hoạch nhằm tổ chức tuyên truyền nội dung của Luật và các văn bản về chính sách thanh niên mới được ban hành đến cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên trên địa bàn; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tổ chức thi hành Luật và triển khai Chiến lược.

Qua trao đổi, UBND thành phố kiến nghị UBQG về thanh niên Việt Nam xây dựng và triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên Việt Nam làm cơ sở đánh giá sự phát triển của thanh niên theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, xây dựng và quyết toán kinh phí nhằm đảm bảo việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 một cách hiệu quả. UBND thành phố kiến nghị Bộ Nội vụ và các cơ quan, Bộ ngành Trung ương quan tâm hơn nữa việc tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên, đặc biệt là các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thanh niên.

Ðoàn kiểm tra của UBQG về thanh niên Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên UBQG về thanh niên Việt Nam đánh giá cao TP Cần Thơ là một trong những địa phương quan tâm đến việc thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên khá toàn diện thông qua việc sớm thực hiện triển khai Luật Thanh niên của thành phố cũng như việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở ngành, đơn vị, địa phương để tuyên truyền Luật này đến với toàn thể thanh niên và xã hội. Ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng UBND TP Cần Thơ và các cấp chính quyền thành phố có nhận thức đầy đủ, nghiêm túc về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên, đặc biệt là việc triển khai những nhiệm vụ cụ thể theo Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Ông Ngọ Duy Hiểu lưu ý thành phố cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn xã hội và thanh niên về Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam bằng các hình thức đa dạng, mới, phù hợp với lứa tuổi thanh niên, khích lệ thanh niên đổi mới, sáng tạo; đặc biệt lưu ý sự phối hợp giữa Sở Nội vụ, Thành Đoàn Cần Thơ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cấp chính quyền để tuyên truyền. Bên cạnh đó, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị thành phố bám sát Luật, Nghị định, văn bản hướng dẫn khác để ban hành chính sách với thanh niên và từng đối tượng thanh niên, quan tâm chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030 cho phù hợp với tình hình địa phương, đưa ra các mục tiêu giải pháp mang tính khả thi, thực tế; tiếp tục đầu tư nguồn lực để phát triển thanh niên, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên của từng cấp.


Kim Xuyến


Các tin khác:
Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021  (13/01/2022)
Triển khai dự án thí điểm thu gom rác trên sông Hậu tại Cần Thơ  (12/01/2022)
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao Bằng khen cho 2 doanh nghiệp có nhiều đóng góp phòng, chống dịch COVID-19  (09/01/2022)
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/12/2016 “Xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái”  (17/12/2021)
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Cần Thơ  (02/12/2021)

1ae6fa03-dcee-449a-b35d-cbcc74b18301

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready