Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 về xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Ngày đăng: 19/05/2022

Lượt xem: 1


Sáng 19/5, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ/TU ngày 07/4/2017 của Thành ủy “Về xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao”.
ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ/TU, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân của thành phố, đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện về xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Cụ thể: Nông nghiệp của thành phố tiếp tục phát triển; chuyển biến mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất và chất lượng; nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích (Cuối năm 2021, Tổng sản phẩm (GRDP) khu vực nông lâm thủy sản đạt trên 6.092 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2016). Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 212 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phát triển mô hình “Cánh đồng lớn”, “Cánh đồng lúa sạch”, với diện tích trên 32.800 ha/vụ; sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; Phát triển vùng rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày (Đến cuối năm 2021, diện tích đạt trên 17.320 ha, tăng 51% so với năm 2016; tổng sản lượng đạt trên 200.000 tấn, tăng 69% so với năm 2016); Đã hình thành và phát triển vườn cây ăn trái kiểu mẫu kết hợp phát triển du lịch sinh thái, đem lại hiệu quả cao (Tổng diện tích cây ăn trái năm 2021 đạt 23.639 ha, tăng 48% so với năm 2016); Hình thành cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung quy mô lớn. Phát triển vùng nuôi cá tra và các mô hình thủy sản hiệu quả, theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, thành phố quan tâm khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị, như: mô hình sản xuất hoa lan, sản xuất các loại nấm bào ngư, linh chi…, mô hình nuôi cá cảnh, nuôi lươn, rắn, ếch… đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay chưa thật đầy đủ, đúng mức; có lúc, có nơi còn thiếu chủ động, chưa sâu sát, chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/NQ/TU; Việc kêu gọi thu hút đầu tư, đa dạng hóa nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng - kỹ thuật cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế, khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu; Công tác hợp tác, nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp nói chung, nông nghiệp công nghệ cao nói riêng chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao...

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành thành phố tiếp tục bám sát quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết số 08/NQ/TU, tăng cường chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, các cấp trong triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả Nghị quyết; quan tâm đẩy mạnh thu hút đầu tư, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đặc biệt là cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Tập trung chỉ đạo phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn; tăng cường công tác hợp tác, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường; Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố.


Phương Thảo


0d2986db-2939-4291-b6a9-1bb9c59ae020

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready