Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Ngày đăng: 18/05/2023

Lượt xem: 1


Sáng 18/5, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị phân tích Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của TP Cần Thơ năm 2022.
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số TP, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số TP; ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP; thành viên Ban chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số TP…

Tại hội nghị, ông Châu Việt Tha - Giám đốc Sở Nội vụ - cho biết: Thời gian qua, Chỉ số PARINDEX, Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS của TP đã tạo được sự quan tâm rộng trãi trong dư luận nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, bởi các chỉ số này giúp chính quyền địa phương, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp xác định những lĩnh vực cụ thể mà chính quyền địa phương đã đạt được những tiến bộ, cũng như những lĩnh vực mà hiệu quả hoạt động chưa cao.

Theo kết quả công bố của các cơ quan trung ương, năm 2022 TP Cần Thơ có 2 chỉ số tăng hạng (Chỉ số PARIINDEX tăng 25 bậc, từ 51 lên hạng 26; Chỉ số SIPAS tăng 12 bậc, từ 48 lên hạng 36) và 2 chỉ số sụt giảm hạng là Chỉ số PCI (giảm 7 bậc) và Chỉ số PAPI (giảm 13 bậc) so với năm 2021.

Theo ông Châu Việt Tha, kết quả chỉ số năm 2022 đặt ra vấn đề cấp thiết cần phân tích, đánh giá sâu để tìm nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan của việc giảm điểm, tụt hạng. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để phát huy và nâng cao hơn nữa các ưu điểm, thế mạnh của TP, tiếp tục duy trì, cải thiện và nâng cao hơn nữa các chỉ số có kết quả đánh giá tốt cũng như khắc phục triệt để các hạn chế, khó khăn, vướng mắc để cải thiện và nâng cao hơn nữa các tiêu chí bị đánh giá thấp; từ đó cải thiện đồng đều các chỉ số trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp cải thiện và nâng cao các chỉ số PARINDEX, PCI, PAPI, SIPAS gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước, mang đến sự hài lòng ngày càng cao của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số TP - cho biết: Thời gian qua, TP đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, hiệu lực hoạt động của bộ máy hành chính các cấp và cải thiện môi trường đầu tư, tạo niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp. Qua đó, phát huy tính tích cực chính trị của nhân dân và xây dựng một môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo lòng tin cho người dân trong tiến trình tham gia khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.

Theo ông Trần Việt Trường, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm nhiều khó khăn do cả hệ thống chính trị phải cùng nhau tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh này, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân cần phải nỗ lực, phấn đấu rất nhiều, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Thành ủy, HĐND TP đã đề ra. Để thực hiện được, đòi hỏi các cấp, các ngành phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách chế độ công vụ, công chức để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo sự hài lòng, niềm tin của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính; cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định và tăng thu ngân sách.

Lãnh đạo Sở Nội vụ TP phân tích kết quả Chỉ số PARINDEX năm 2022 của TP cũng như đề ra các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số này trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các Chỉ số SIPAS, PAPI, PARINDEX, PCI năm 2022 tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác CCHC. Trên cơ sở kết quả đánh giá của các Chỉ số nêu trên, các đơn vị, địa phương chủ động tiến hành phân tích, đánh giá tại đơn vị, địa phương mình; xác định rõ những nội dung đã đạt được, nội dung nào chưa đạt được, trách nhiệm thuộc về đơn vị nào, cá nhân nào. Đồng thời, đưa ra và thực hiện giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, tồn tại dẫn đến giảm điểm, giảm bậc các tiêu chí thành phần của các Chỉ số theo công bố của Bộ, ngành Trung ương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính, đề xuất phương án cắt giảm giấy tờ, hồ sơ, rút ngắn thời gian và quy trình phối hợp giải quyết thủ tục để bảo đảm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Kịp thời công bố, công khai và cập nhật thủ tục hành chính trên Cổng dịch công, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính. Khắc phục ngay tình trạng niêm yết, đăng tải công khai các mẫu đơn, tờ khai hoặc các quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành, gây khó khăn cho người dân, tổ chức khi tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, hướng đến giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, giảm thời gian đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trách nhiệm giải trình, đối thoại với người dân; tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia đối thoại tại cơ sở và tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề bức xúc của người dân. Chú trọng các nội dung về công khai, minh bạch và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu, chi ngân sách nhà nước và các nội dung về chế độ chính sách cho người dân. Kịp thời giải quyết các kiến nghị của người dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Chủ tịch UBND TP giao Văn phòng UBND TP chủ trì, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số nội dung “Cải cách thủ tục hành chính”; thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo đạt tỷ lệ được giao. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023, phấn đấu đạt thứ hạng cao hơn năm 2022; trong đó, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện điểm số của các chỉ số còn thấp. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số nội dung “Xây dựng và Phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số”; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để khẩn trương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến Cổng dịch vụ công quốc gia; đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng, việc ký số, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại các cơ quan, đơn vị...


Thanh Xuân


7d66e90a-9e74-490f-8d81-5a7710f8271b

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang