Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công
Ngày đăng: 20/10/2021

Lượt xem: 1


Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giải ngân tối thiểu 95% đến cuối tháng 12 năm 2021, các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện và các chủ đầu tư cần tập trung, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; xem đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay, song song với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường tại cuộc họp kiểm tra thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Trong thời gian tới, các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện và các Chủ đầu tư cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các địa phương, chủ đầu tư trong việc thực hiện công tác bồi thường, tái định cư dự án để sớm hoàn tất các thủ tục, bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu, đảm bảo kế hoạch tiến độ triển khai dự án.

Đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: cần linh hoạt, chủ động hơn trong triển khai thực hiện, nhất là trong những trường hợp người dân chưa đồng thuận; đảm bảo việc thực hiện đúng quy định, hợp tình, hợp lý.

Đối với các địa phương: Lập kế hoạch triển khai cụ thể hàng ngày, hàng tuần để đảm bảo yêu cầu công tác giải ngân; cuối tuần họp giao ban đánh giá, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tích cực đối thoại với người dân; trường hợp xét thấy cần thiết thì thực hiện các biện pháp hành chính để đảm bảo tiến độ và trật tự, kỹ cương trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, không để chậm trễ kéo dài. Tập trung rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư để kịp thời phục vụ nhu cầu cấp thiết hiện nay.

Các chủ đầu tư phải tích cực theo dõi thường xuyên, bám sát tiến độ triển khai thực tế để kịp thời xử lý, đôn đốc và có sự phối hợp tốt với các đơn vị liên quan; không khoán trắng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Về giải quyết hồ sơ, thủ tục các dự án

Yêu cầu các chủ đầu tư tăng tốc hoàn thành các thủ tục, hồ sơ dự án, bố trí làm việc kể cả Thứ 7, Chủ nhật để đảm bảo tiến độ yêu cầu công việc theo chỉ đạo của UBND thành phố và cam kết của các chủ đầu tư; phối hợp tốt với các sở, ngành liên quan để hoàn thành các hồ sơ dự án trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố tháng 12 năm 2021. Khi có khối lượng thi công phải hoàn thành hồ sơ để giải ngân ngay, không để chậm trễ.

Đối với Ban ODA: cần tập trung nhân lực, khẩn trương triển khai song song, đồng bộ hồ sơ các gói thầu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chủ động phối với với quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong tháng 11 năm 2021.

Khẩn trương thực hiện bàn giao các hạng mục công trình đã hoàn thành theo hiện trạng cho các địa phương trong tháng 11/2021 để kịp thời duy tu, bảo dưỡng công trình đảm bảo đúng quy định.

Các Sở quản lý chuyên ngành xây dựng: cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục trong công tác phối hợp có ý kiến và thẩm định, trình phê duyệt; trường hợp cần đề nghị Chủ đầu tư làm rõ hoặc bổ sung hồ sơ thì thực hiện ngay, không để kéo dài thời gian.

Về công tác thi công ngoài công trường

Yêu cầu các Chủ đầu tư theo dõi sát, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện của nhà thầu; tính toán tăng ca (kể cả Thứ 7, Chủ nhật), rút ngắn thời gian thi công của từng hạng mục công việc cụ thể; tìm mọi giải pháp để tiến độ triển khai nhanh nhất có thể; nghiên cứu lắp camera quan sát kiểm tra các công trình trọng điểm của thành phố; đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch trong quá trình thi công.

Đối với các dự án giao thông, đề nghị UBND quận, huyện với vai trò chính quyền địa phương, hàng ngày theo dõi tình hình thi công trên công trường, thông tin trực tiếp cho các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách để kịp thời chỉ đạo (bằng hình thức chụp hình, quay phim công trường…)

Tổ công tác thúc đẩy tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công triển khai kế hoạch hàng tuần kiểm tra đôn đốc tiến độ các công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với tổ chức, cá nhân liên quan trên cơ sở xây dựng tiêu chí về kết quả giải ngân vốn, đầu tư công.

Kho bạc Nhà nước Cần Thơ hàng ngày gửi báo cáo số liệu giải ngân của các Chủ đầu tư cho Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố trước 16 giờ 30 phút để báo cáo Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo.

Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, các chủ đầu tư và Viettel Cần Thơ xây dựng công cụ theo dõi tiến độ giải ngân các dự án.

Các Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc hàng tuần và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có phát sinh) của các công trình thuộc lĩnh vực phụ trách; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời đề xuất, kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, giải quyết.


Lê Tuyến


8207ca77-d3be-4eb7-b082-60a2fdd5c080

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready