Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021
Ngày đăng: 14/09/2021

Lượt xem: 1


Để phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Thủ trưởng ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:
Ảnh: minh họa (nguồn internet)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Thủ trưởng ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và các chủ đầu tư tập trung thực hiện nghiêm việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và các nguồn vốn được phép kéo dài từ những năm trước.

Quan tâm thường xuyên hơn nữa đối với việc kiểm tra hồ sơ thủ tục trình thẩm định giá đất cụ thể, hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thi công với nhà thầu… tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tại công trường, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải quyết nhanh những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, nhất là khâu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công đối với từng dự án/công trình.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm các quy định về thi công, hợp đồng. Thực hiện đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, Sở Xây dựng, UBND quận, huyện việc các nhà thầu vi phạm trong quá trình thi công, kéo dài thời gian thực hiện hoàn thành dự án và tùy theo từng trường hợp cụ thể, đề xuất UBND thành phố xử lý vi phạm; đồng thời, trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các chủ đầu tư cũng như tiến độ thực hiện của các công trình.

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại địa phương, tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, kịp thời giải quyết và báo cáo về kết quả giải quyết trong công tác thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

Có kế hoạch triển khai thực hiện và giải ngân vốn xây dựng công trình, định kỳ báo cáo (hàng tuần, hàng tháng, quý) các trường hợp có khó khăn, vướng mắc đến cơ quan có thẩm quyền kịp thời xem xét, giải quyết; đồng thời khẩn trương rà soát khả năng giải ngân của đơn vị mình, có văn bản đề nghị điều chuyển, bổ sung vốn gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất phương án đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí trong năm 2021. Trường hợp, xét thấy khả năng giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí, thì đơn vị có văn bản cam kết, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và UBND quận, huyện triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố, phấn đấu Cần Thơ được đánh giá là “Nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt”. Tiếp tục nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập và hoạt động. Tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp ngày càng tăng về quy mô, số lượng và chất lượng hoạt động.

Tiếp tục rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tạo đột phá trong thu hút nguồn vốn từ khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội và các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.

Tiếp tục theo dõi tình hình và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất” để kịp thời khôi phục sản xuất; tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến, giá cả thị trường, tăng cường cung ứng hàng hóa, thực hiện bình ổn để phục vụ Nhân dân, không để xảy ra khan hiếm hàng hóa. Từng bước phục hồi đà tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong bối cảnh thành phố Cần Thơ và cả nước dần kiểm soát được ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tổ chức kết nối hàng hóa nông sản, phối hợp với ngành nông nghiệp để mở rộng đầu ra cho các nông sản bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; liên kết hàng hóa nông sản với các tỉnh/thành trong cả nước.

Có cơ chế phối hợp với các địa phương để huy động nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động của các doanh nghiệp chế biến, đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ vụ các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết với đối tác, hạn chế để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào.

Xây dựng và triển khai ngay kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch như đa dạng hóa thị trường, cơ cấu lại nguồn khách và sẵn sàng khai thác các thị trường quốc tế trọng điểm, gắn với mô hình mới, chất lượng; sản phẩm kích cầu, thu hút khách du lịch trong nước. Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, sẵn sàng phục hồi hoạt động du lịch sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Điều hành ngân sách phù hợp với nguồn thu, nhiệm vụ chi

Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và UBND quận, huyện chủ động nắm bắt tình hình, khả năng thu ngân sách, điều hành ngân sách phù hợp với nguồn thu, nhiệm vụ chi trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, tiết kiệm chi ngân sách. Rà soát lại nguồn thu của từng khoản thu, sắc thuế trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các chính sách miễn, giảm, gia hạn của Trung ương; thực hiện các giải pháp vừa đảm bảo hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho doanh nghiệp hoạt động, vừa thu đúng, thu đủ và kịp thời theo pháp luật các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Chủ động thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, khắc phục thiên tai, phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện tiết kiệm, giảm dự toán chi thường xuyên, thu hồi về ngân sách Nhà nước dành nguồn cho các nhiệm vụ cấp bách khác.

Tăng cường tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố có liên quan và UBND quận huyện triển khai hiệu quả Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tăng cường tín dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao, hàng hóa chủ lực của thành phố để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành và UBND quận, huyện khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong quá trình lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố; tham mưu Ban Chỉ đạo, Hội đồng Quy hoạch thành phố, UBND thành phố tổ chức phản biện, tham vấn ý kiến chuyên gia, hoàn thiện từng bước theo lộ trình, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong từng nội dung thực hiện, rút ngắn thời gian hoàn thành Báo cáo Quy hoạch tổng hợp của Quy hoạch thành phố, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố làm cơ sở hoàn thiện trình phê duyệt.

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Thủ trưởng ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức nghiên cứu Luật Quy hoạch năm 2017, các Luật có liên quan đến hoạt động quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Chủ động rà soát, kiểm tra kỹ nội dung đã triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung đối với các trường hợp không còn phù hợp. Quan tâm rà soát, cập nhật hoặc điều chỉnh, bãi bỏ đối với những quy hoạch gây hạn chế các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân bằng những hình thức thích hợp về những nội dung mới, các quy định hiện hành trong công tác quy hoạch, nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân khi triển khai lập và tổ chức thực hiện các quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Từng cơ quan, địa phương trên tinh thần “Chủ động, khẩn trương và chặt chẽ” tích cực tham gia; tích cực phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức lập quy hoạch thực hiện rà soát, đánh giá và có những đề xuất phù hợp với định hướng phát triển của ngành, địa phương quản lý; trong đó, đặc biệt quan tâm đến những nội dung được quy định tại Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Đẩy nhanh công tác nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ

Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và UBND quận, huyện tập trung hoàn thành các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021, đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ triển khai ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục. Chủ động, linh hoạt với nhiều giải pháp trong giảng dạy, quản lý phù hợp trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Tiếp tục thực hiện phương thức dạy trực tuyến, online, rà soát khung thời gian và chương trình phù hợp, đặc biệt đối với các khối học cuối cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh, thần tốc hơn nữa trong công tác truy vết, xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại các khu vực nguy cơ để kịp thời phát hiện các ca bệnh. Nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19, hạn chế tử vong. Quản lý chặt chẽ công tác tổ chức cách ly tập trung, cách ly tại nhà.

Tranh thủ sự hỗ trợ từ Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trong việc phân phối nguồn vacxin để tăng cường, tập trung triển khai chương trình tiêm vắc xin COVID-19 cho Nhân dân thành phố, cố gắng sớm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Củng cố và phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp, nâng cao kết quả và chất lượng đào tạo nghề của các trường cao đẳng, Trung cấp nghề, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Tăng cường kết nối cung cầu thị trường lao động, đảm bảo không thiếu hụt lao động khi nền kinh tế phục hồi. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị và xây dựng con người Cần Thơ theo các tiêu chí đã đề ra. Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

Triển khai thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Hoàn thiện xây dựng hệ thống tích hợp, chia sẽ dữ liệu kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia theo Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố. Tích hợp các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung (người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức viên chức, thủ tục hành chính, danh mục dùng chung, hồ sơ điện tử) kết nối, chia sẻ, khai thác trên phạm vi toàn thành phố với cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ ngành, cơ quan nhà nước theo quy định. Đảm bảo an toàn thông tin mạng, xử lý kịp thời các thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên môi trường mạng.

Đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và UBND quận, huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất và giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng cải cách hành chính của thành phố.

Triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch.

Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và UBND quận, huyện nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm mới, tạo chuyển biến căn bản làm giảm dần các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện. Thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, chủ động ứng phó với các tình huống cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cũng như thiệt hại do cháy, nổ gây ra.


Lê Tuyến


0e6ab246-f2e6-43aa-9aca-6ad118cb90bb

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready