Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phối hợp tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Ngày đăng: 08/03/2021

Lượt xem:


Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 vừa ban hành Công văn số 21/BCĐ ngày 2/3/2021 về việc phối hợp tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Theo đó:

Giai đoạn 1:

“Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 1, từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021, thực hiện thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính trên địa bàn”.

“Các doanh nghiệp, hợp tác xã cung cấp thông tin trực tuyến qua địa chỉ https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn, tài khoản và mật khẩu đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hỗ trợ điều tra viên đến doanh nghiệp hướng dẫn kê khai”.

“Các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội cung cấp thông tin trực tuyến qua địa chỉ https://hcsn2021.gso.gov.vn, tài khoản và mật khẩu đăng nhập được gửi đến đơn vị qua hộp thư điện tử hoặc hỗ trợ điều tra viên đến đơn vị hướng dẫn kê khai”.

Giai đoạn 2:

“Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2, từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021, thực hiện thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn”.

“Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng cung cấp đầy đủ thông tin cho điều tra viên được cử đến cơ sở, đơn vị để thu thập thông tin”

File kèm


Thanh Xuân


e6f25adc-b687-4285-824c-ee61e9f2d886

Tiêu đề bài viết: Phối hợp tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Thanh Xuân.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang