Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Ngày đăng: 13/01/2022

Lượt xem:


Chiều 11/1, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến về tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Tại điểm cầu TP Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tham dự.
Hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ

Cuộc Tổng điều tra đã thực hiện qua 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 1/2 đến ngày 30/5/2021 và giai đoạn 2 từ ngày 1/7 đến 30/7/2021. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của 4 nhóm đơn vị điều tra gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về lao động, thu nhập của người lao động, kết quả thu chi năm 2020 của các cơ sở hành chính. Tổ chức chính trị - xã hội trên phạm vi cả nước. Qua cuộc Tổng điều tra giúp cung cấp thông tin, phục vụ đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế của đất nước và các địa phương, xây dựng chính sách, phản ánh cụ thể và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, là cơ sở quan trọng để rà soát, bổ sung thông tin, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước GDP, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP và các chỉ tiêu kinh tế khác.

Đến thời điểm này, đã hoàn thành thu thập thông tin của 98.96% doanh nghiệp; 99,72% đơn vị sự nghiệp; 98,62% đơn vị hiệp hội; có 4,97 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể được thu thập thông tin đạt 96,6%. Khoảng 175 nghìn cơ sở hiện đã ngừng kinh doanh hoặc không còn tại địa phương hoặc không thể liên lạc được, tương đương 3,4% tổng số cơ sở khi lập bảng kê. Tổng điều tra cũng đã hoàn thành thu thập thông tin của 46,8/47 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt 99,57%. Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã hoàn thành việc thu thập thông tin của 32.308 cơ sở hành chính, đạt 99,99%.

Đến thời điểm hiện nay, công tác tổ chức thực hiện thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính đã kết thúc theo đúng kế hoạch. Sau đó sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp tục hoàn thiện dữ liệu và biên soạn các kết quả chính thức của Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính theo kế hoạch của phương án đã ban hành.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương thì số liệu thống kê từ các cuộc Tổng điều tra và điều tra đóng vai trò rất quan trọng, nhằm đánh giá hiện trạng, tham mưu đề xuất cho các cấp lãnh đạo. Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện với nhiều điểm mới trong bối cảnh nhu cầu thông tin thống kê ngày càng cao hơn với mức độ phân bổ chi tiết hơn. Cụ thể, thực hiện đổi mới nội dung và cách thức thu thập thông tin, sử dụng triệt để các nguồn dữ liệu hành chính; cập nhật và áp dụng khái niệm chuẩn quốc tế về đơn vị cơ sở; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả công đoạn của Tổng điều tra; đổi mới cách thức phối hợp với các Bộ, ngành trong thực hiện Tổng điều tra; nâng cao chất lượng thông tin và tiết kiệm kinh phí.

Ngoài ra, trong cuộc Tổng điều tra này, đơn vị điều tra là cơ quan hành chính do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện. Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ được công bố trong quý I/2022 với hệ thống các chỉ tiêu thống kê chi tiết, đầy đủ, những chuyên đề phân tích chuyên sâu sẽ được phổ biến dưới nhiều hình thức, nhằm đáp ứng yêu cầu thống kê thông tin, hỗ trợ hiệu quả cho việc lãnh đạo quản lý của Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin khác.

Dịp này, Cục Thống kê TP Cần Thơ được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (ảnh).


Kim Xuyến


a85fab05-234e-4471-8933-186c7c262625

Tiêu đề bài viết: Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Kim Xuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang