Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
Ngày đăng: 18/05/2023

Lượt xem:


Ngày 17/5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1193/QĐ-UBND ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ (Trung tâm). Quy chế này quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác; trình tự tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; chế độ làm việc và tổ chức bộ máy của Trung tâm.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố và sự quản lý, điều hành trực tiếp của Chánh Văn phòng UBND thành phố. Mối quan hệ công tác giữa Trung tâm và cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ là quan hệ phối hợp. Nhân sự tại Trung tâm gồm Giám đốc; các Phó Giám đốc và công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Bộ phận Hành chính - Tổng hợp, Bộ phận Giám sát.

Trung tâm thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trung tâm.

Thời gian làm việc của Trung tâm: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ; trong đó, thời gian phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân vào buổi sáng là từ 07 giờ đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều là từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút. Ngoài thời gian phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, thời gian còn lại, Bộ phận Một cửa xử lý công việc và bàn giao hồ sơ. Trường hợp làm việc vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ thì thông báo công khai rộng rãi, niêm yết tại Trung tâm.

Văn phòng UBND thành phố đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung. Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đảm bảo các tính năng của Hệ thông thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố đáp ứng các quy định về chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP.

 


Phúc Mãi


Các tin khác:
Ban hành Danh mục dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (19/06/2024)
Hoàn thành kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đợt 01 năm 2024 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ  (28/05/2024)
Bà Lê Xuân Hoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ: Hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ  (14/03/2024)
Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, Dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán phí/lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia  (06/03/2024)
Lập Tổ hỗ trợ thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ  (04/03/2024)

f7b45589-33d5-4d4f-bf06-0edc43dea6a6

Tiêu đề bài viết: Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phúc Mãi.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang