Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Hoàn thành kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đợt 01 năm 2024 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
Ngày đăng: 28/05/2024

Lượt xem:


Ngày 15/5/2024, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ (Trung tâm) ban hành Kế hoạch số 55/KH-TTPVHCC về kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Theo đó, Trung tâm thực hiện 02 đợt kiểm tra (đợt 01 vào tháng 5 năm 2024 và đợt 02 vào tháng 11 năm 2024) đối với các sở, ngành có thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Đoàn kiểm tra tập trung vào 08 nội dung cụ thể như sau:
Buổi làm việc của Đoàn kiểm tra với đại diện Sở Tư pháp

1. Bố trí công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phải bảo đảm tiêu chuẩn.

2. Chế độ, thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm.

3. Quy trình hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm và trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

4. Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm.

5. Thực hiện việc khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa.

6. Cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm.

7. Phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm.

8. Thái độ của công chức, viên chức.

Thực hiện Kế hoạch nêu trên, từ ngày 22 đến 24/5/2024, Văn phòng UBND thành phố đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra đợt 01 đối với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, Tư pháp.

Qua kết quả làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều kết quả tích cực, cụ thể như: việc bố trí công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đã bảo đảm tiêu chuẩn quy định; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc tại Trung tâm; quy trình hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm và trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phù hợp quy định; cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và trả kết quả; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa của Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 66,2%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đạt 73,3%, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 93,5%, Sở Khoa học và Công nghệ đạt 87,5%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của Sở Khoa học và Công nghệ đạt 100%, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 71,0%, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 99,6%; tỷ lệ số hóa hồ sơ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 95,3%...

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, một số đơn vị vẫn còn một số chỉ số chưa đạt tỷ lệ được giao như:

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: Sở Tư pháp (22,6%).

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ (45,5%); Sở Tư pháp (48.8%).

- Tỷ lệ thanh toán trực tuyến: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (10,2%); Sở Giáo dục và Đào tạo (12,5%); Sở Tư pháp (28,4%).

- Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa: Sở Khoa học và Công nghệ (16%); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (0%); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (0%); Sở Ngoại vụ (0%); Sở Tư pháp (0%); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (12,5%).

- Tỷ lệ ký số kết quả điện tử: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (81,5%); Sở Giáo dục và Đào tạo (74,5%); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (88,4%); Sở Khoa học và Công nghệ (87,1%); Sở Ngoại vụ (45,5%); Sở Tư pháp (49,9%); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (95%).

Từ kết quả đó trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra đề nghị các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được; đồng thời, có giải pháp hiệu quả nâng cao tỷ lệ các chỉ số về hồ sơ trực tuyến; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa; thanh toán trực tuyến; ký số kết quả điện tử… nhằm bảo đảm đến cuối năm thành phố đạt mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm lưu ý, cần thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; quan tâm đến thái độ phục vụ nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với công chức, viên chức, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.


Phúc Mãi


Các tin khác:
Ban hành Danh mục dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (19/06/2024)
Bà Lê Xuân Hoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ: Hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ  (14/03/2024)
Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, Dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán phí/lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia  (06/03/2024)
Lập Tổ hỗ trợ thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ  (04/03/2024)
Cử 53 công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ  (23/02/2024)

089be431-e3f1-45c3-95c5-6f18ba3d16f1

Tiêu đề bài viết: Hoàn thành kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đợt 01 năm 2024 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phúc Mãi.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang