Trung tâm Hành chính công TP. Cần Thơ


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phê duyệt danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ
Ngày đăng: 24/05/2023

Lượt xem: 1


Ngày 24/5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ.

Việc phê duyệt Danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ căn cứ vào Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Quyết định số 1248/QĐ-UBND, Danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ có 46 người (24 người chính thức và 22 người dự phòng). Các cơ quan cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ bao gồm: cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (trừ Sở Tài chính, Thanh tra thành phố, Ban Dân tộc).

Thời gian cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ kể từ ngày tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ được hưởng các chế độ, chính sách khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

 


Thái Sơn


384e4ebd-c81d-4f80-b9b8-640abf57f25a

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang