Trung tâm Hành chính công TP. Cần Thơ


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
Ngày đăng: 23/05/2023

Lượt xem: 1


Văn phòng UBND thành phố thông báo giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ.

Ngày 10/5/2023, Văn phòng UBND thành phố ban hành Thông báo số 119/TB-VPUB giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở căn cứ Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND thành phố về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ và các Quyết định bổ nhiệm của UBND thành phố, Văn phòng thông báo mẫu dấu của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ; chữ ký của bà Lê Xuân Hoa; bà Trần Thị Kim Quyên và ông Quách Trọng Thiện đến cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố để thuận tiện trong việc trao đổi, giao dịch và liên hệ công tác.

Đính kèm Thông báo số 119/TB-VPUB.

 


Huy Quang


2990264a-c01f-450c-a9c5-4dc35d851e61

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang