Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 03/10/2019

Lượt xem:


Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản thiêng liêng, vô giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là tầm nhìn chiến lược của Người về con đường đi tới của Cách mạng Việt Nam, thể hiện những giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải quyết các vấn đề có tính thời đại của đất nước và quốc tế. Thực hiện ước nguyện của Người, TP Cần Thơ đã góp phần cùng cả nước phấn đấu bền bỉ, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
Tuổi trẻ TP Cần Thơ tham quan Triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là nguồn sáng dẫn đường, là niềm tin tất thắng

50 năm trước, ngày 2-9-1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Bác Hồ đã ra đi để lại nỗi mất mát lớn lao không gì bù đắp được của Ðảng và Nhân dân Việt Nam. Vượt lên nỗi đau thương, xác định Di chúc của Người là động lực chính trị và tinh thần to lớn, là nguồn sáng dẫn đường để toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác theo di nguyện của Người.

Mở đầu Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Ðó là một điều chắc chắn". Ðó chính là khát vọng, là niềm tin tất thắng của Người. Khát vọng giải phóng miền nam, niềm tin cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sẽ giành thắng lợi, hai miền nam - bắc sẽ sum họp một nhà là một trong những nội dung quan trọng được Người dặn lại trong Di chúc: "Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Ðế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Ðồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà".

Trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt nhấn mạnh tới truyền thống đoàn kết của Ðảng, về việc giữ gìn Ðảng ta thật sự trong sạch, về sự đoàn kết của Ðảng với phong trào cộng sản thế giới. Người chú trọng vai trò của thế hệ trẻ, lớp người kế tục sự nghiệp của dân tộc và việc cần thiết bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Ðối với nhân dân lao động, Người căn dặn: "Ðảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". Bác vẫn tâm niệm: "Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa". Ðọc lại Di chúc của Bác, chúng ta không khỏi xúc động trước sự "tự kiểm điểm" nghiêm túc và chân thành của Bác với Ðảng, với nhân dân trước lúc đi xa.

Lời vĩnh biệt của Người là "muôn vàn tình thân yêu" gửi toàn dân, toàn Ðảng, toàn thể bộ đội, các đồng chí, các bầu bạn, các cháu thanh niên, nhi đồng Việt Nam và quốc tế. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Ðiều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Ðảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Nửa thế kỷ trôi qua, giữ trọn lời thề trước anh linh Người, toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta đã phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua muôn vàn gian khổ, khó khăn, từng bước giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ đống tro tàn đổ nát, những vết thương chiến tranh dần được hàn gắn. Từ thành thị đến nông thôn, nhiều khu công nghiệp mới ra đời, nhiều công trình mới mang tầm vóc thế kỷ xuất hiện, nhiều khu nhà mới được xây dựng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được Ðảng, Nhà nước hết sức quan tâm, thể hiện rõ trong pháp lệnh của Nhà nước. Hàng nghìn bà mẹ liệt sĩ được phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, được nuôi dưỡng chu đáo và đi liền với đó là những ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng ở khắp mọi miền đất nước... Với những thành tựu to lớn qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, Việt Nam đã và đang hướng đến thực hiện thành công mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Vươn lên cùng cả nước

Trong 10 năm đầu sau ngày giải phóng, đất nước ta ở trong tình thế bị bao vây, cấm vận; bị ràng buộc bởi cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp; phải thực hiện hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và phía bắc đầy gian lao, thách thức. Kiên định thực hiện Di chúc của Người, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ luôn đoàn kết một lòng, khắc phục hậu quả của chiến tranh, tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả cách mạng, ra sức xây dựng phát triển thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long tươi đẹp như hôm nay. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, Cần Thơ có sự thay đổi về tên gọi, về địa giới hành chính và những thành tựu vượt bậc gắn với nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ; quan trọng nhất là chính trị - xã hội luôn được giữ vững ổn định trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Cần Thơ luôn làm tròn trách nhiệm của một địa bàn trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Những chuyển biến rõ nét nhất của chặng đường đã qua là kinh tế - văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển ở mức khá cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống từng bước được nâng lên; diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, nâng dần vị thế của Cần Thơ. Hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả; công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng Ðảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý xã hội trong tình hình mới; quốc phòng, an ninh tiếp tục được chú trọng, tăng cường và ổn định; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên.

Với sự ra đời của Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) "về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" là luồng sinh khí mới, là "kim chỉ nam" cho Cần Thơ phát triển. Minh chứng nổi bật và quan trọng nhất của quá trình phấn đấu, tinh thần quyết tâm chính trị, sự nỗ lực hết sức mình của mỗi tổ chức đảng, chính quyền và mỗi công dân thành phố, đó là: TP Cần Thơ đã chính thức được công nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2009 và vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Ðộc lập hạng nhất.

Mùa xuân 2019 là cột mốc đánh dấu TP Cần Thơ 15 năm trực thuộc Trung ương (2004 - 2019), 10 năm trở thành đô thị loại I (2009 - 2019). Sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong xây dựng và phát triển đã đạt được thành tựu to lớn, toàn diện, bước đầu thể hiện vị trí, vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long trên một số lĩnh vực như: thương mại - dịch vụ, giáo dục - đào tạo và y tế.

Từ địa bàn còn khó khăn, nhưng liên tục trong 15 năm (2004 - 2018) TP Cần Thơ đã luôn phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế khá cao: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2018 là 103.500 tỷ đồng, tăng gấp 8,8 lần so với năm 2004; thu nhập bình quân đầu người 80,5 triệu đồng, tăng gấp 7,86 lần so với năm 2004. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2018 đạt hơn hai tỷ USD, tăng 5,8 lần (so với năm 2004). Tổng vốn đầu tư trên địa bàn năm 2018 đạt 56.100 tỷ đồng, tăng 11 lần so với năm 2004. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 là 11.150 tỷ đồng, tăng 6,8 lần so với năm 2004. Doanh thu ngành du lịch tăng bình quân 24,8%/năm và tăng hơn 20 lần so với năm 2004. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, vị thế thành phố ngày càng được nâng cao, tạo thế và lực mới cho thành phố đẩy mạnh phát triển và hội nhập. Chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đến nay còn 1,53% theo chuẩn mới. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động, khơi dậy tính tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Ðến nay, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng trong việc học tập và làm theo Bác với những việc làm giản dị, đời thường nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp; xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại; gắn với xây dựng người Cần Thơ "Trí tuệ, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch" theo Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần phải khắc phục. Ðó là, công tác xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và xây dựng hệ thống chính trị có lúc chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", suy thoái, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Thấm nhuần Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về ước nguyện cuối cùng của Bác là: "Toàn Ðảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới", có thể khẳng định, trong quá trình lãnh đạo, Ðảng bộ thành phố luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi biến động; kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, vào tinh thần cách mạng của nhân dân; đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Chặng đường đã qua của Ðảng bộ TP Cần Thơ là một quá trình không ngừng nâng tầm về trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sự đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Tự hào về Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Cần Thơ càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Ðảng, xây dựng Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) "về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", xứng tầm với vai trò là động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.


Trần Việt Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ


17c6ddb5-0de9-450a-b16c-3db573b46eb0

Tiêu đề bài viết: Cần Thơ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Trần Việt Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang