Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Thốt Nốt
Ngày đăng: 04/01/2023

Lượt xem: 1


UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 4446/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Thốt Nốt.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của quận Thốt Nốt được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp 7.829,86 ha; đất phi nông nghiệp 4.336,83 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp 16,77 ha; đất phi nông nghiệp 0,28 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 57,42 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 93,02 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 1,81 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023, quận Thốt Nốt dự kiến sẽ không đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích khác.

UBND thành phố giao UBND quận Thốt Nốt có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Kèm File


Phương Thảo


67850be7-9154-46bc-8239-dd965bca3ba3

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang