Thông tin Quy hoạch


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Ngày đăng: 28/02/2012

Lượt xem: 1


Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cái Răng
(14/05/2021)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cái Răng.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ô Môn
(11/05/2021)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ô Môn.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phong Điền
(11/05/2021)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phong Điền.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cờ Đỏ
(11/05/2021)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cờ Đỏ.

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
(21/01/2021)

UBND thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Thốt Nốt
(12/08/2020)

UBND thành phố vừa phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

Triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
(29/07/2020)

Ngày 27/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng, TP Cần Thơ
(01/07/2020)

Ngày 23/6/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định 1237/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng, TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
(12/05/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 67/NĐ-CP phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
(21/04/2020)

Ngày 20/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 542/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1d26dc70-c3c6-4d5e-af51-43318bfdc0ac

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready