Văn bản mới


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
9 lĩnh vực tài chính người giữ chức vụ không được thành lập doanh nghiệp sau thôi chức
Ngày đăng: 11/10/2022

Lượt xem:


Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2022/TT-BTC ngày 3/10 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Thông tư này quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Thông tư 60/2022/TT-BTC áp dụng đối với người có chức vụ, quyền hạn có thời gian công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; các cơ quan, đơn vị quản lý người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Bộ Tài chính cũng quy định 11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã  thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ.

Cụ thể, các lĩnh vực sau: Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán (1); Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán (2); Quản lý nhà nước về bảo hiểm (3); Quản lý nhà nước về hải quan (4); Quản lý nhà nước về giá (5); Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (6); Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp (7); Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia (8); các lĩnh vực Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài (9); Quản lý nhà nước về ngân sách Nhà nước (10) và Quản lý Nhà nước về tài sản công (11).

Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong lĩnh vực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý. Với người có chức vụ, quyền hạn công tác trong lĩnh vực 10 và 11, thời hạn trên là đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Thông tư 60/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/11/2022.


Nguyên Trang


de3160f3-4f4d-48ba-967c-2c83c3c2247b

Tiêu đề bài viết: 9 lĩnh vực tài chính người giữ chức vụ không được thành lập doanh nghiệp sau thôi chức. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Nguyên Trang.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: