Tin tức du lịch


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Ðề cương về Văn hóa Việt Nam
Ngày đăng: 22/03/2023

Lượt xem:


UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Ðề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) trên địa bàn thành phố.
Cần Thơ có nhiều nỗ lực trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Trong ảnh: Chương trình “Sắc xuân miệt vườn” giới thiệu và trình diễn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể ở Bảo tàng TP Cần Thơ.

Các hoạt động kỷ niệm gồm: tổ chức tại TP Cần Thơ và hưởng ứng các hoạt động do Trung ương tổ chức. Tại TP Cần Thơ, hoạt động tuyên truyền về nguồn gốc, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ðề cương về Văn hóa Việt Nam được thực hiện bằng nhiều hình thức như cổ động trực quan, các phương tiện truyền thông... Ðồng thời, gắn việc tuyên truyền 80 năm ra đời Ðề cương về Văn hóa Việt Nam với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện tại địa phương trong năm 2023.

Ngoài ra, Cần Thơ sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời Ðề cương về Văn hóa Việt Nam bằng hình thức lồng ghép với Chương trình nghệ thuật định kỳ Bến Ninh Kiều, dự kiến trong tháng 3 và tháng 4-2023. Thư viện TP Cần Thơ tổ chức Triển lãm sách chuyên đề kỷ niệm 80 năm ra đời Ðề cương về Văn hóa Việt Nam, dự kiến từ ngày 19-4 đến ngày 19-5-2023, lồng ghép với Triển lãm sách chuyên đề chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4).

TP Cần Thơ cũng tích cực hướng ứng các hoạt động do Trung ương tổ chức như Hội thảo khoa học quốc gia 80 năm ra đời Ðề cương về văn hóa Việt Nam; Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện này; Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Ðề cương về Văn hóa Việt Nam; tham dự Hội nghị sơ kết triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021...

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, nhất là những người làm công tác, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Ðề cương văn hóa về Văn Việt Nam năm 1943 trong 80 năm qua. Qua đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Ðảng về văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là quan điểm của Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.


Nguồn: Báo Cần Thơ


f27cdebf-2c37-4ce6-8f51-fa503759b838

Tiêu đề bài viết: Cần Thơ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Ðề cương về Văn hóa Việt Nam . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Nguồn: Báo Cần Thơ.

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
BẢN ĐỒ CẦN THƠ
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Copyright 2017 CANTHO PORTAL. All rights reserved.
English | Français