Chính sách khuyến khích nguồn nhân


Font size: +A | -A| Print
Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực
Date: 06/06/2011

I. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi áp dụng:

a) Quy định này áp dụng:

- Ưu đãi đối với những người có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của thành phố, trong từng giai đoạn, tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Cần Thơ quản lý;

- Hỗ trợ, khuyến khích CBCCVC cấp thành phố, quận, huyện và xã, phường, thị trấn đào tạo nâng cao trình độ phù hợp với công việc đang làm.

b) Quy định này không áp dụng:

- Những người xin việc, chuyển công tác theo nhu cầu, nguyện vọng cá nhân (kể cả trường hợp hợp thức hóa gia đình);

- Những người được đào tạo theo Đề án Cần Thơ - 150;

- CBCCVC tự đào tạo nâng cao trình độ khi chưa được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền hoặc không thực hiện đúng quy định về đăng ký, xét duyệt, cử đi học.

2. Đối tượng áp dụng:

 a) Thu hút:

- Giáo sư -Tiến sĩ, Phó giáo sư - Tiến sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ;

- Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 1 về công tác tại các cơ sở y tế công lập tuyến thành phố và tuyến quận, huyện;

- Bác sĩ (bao gồm cả Bác sĩ hệ dự phòng) và cử nhân ngành y về công tác tại các cơ sở y tế công lập tuyến quận, huyện; bác sĩ về công tác tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

- Người tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác tại xã, phường, trị trấn.

b) Hỗ trợ, khuyến khích:

Hỗ trợ, khuyến khích trong đào tạo đối với:

- CBCCVC cấp thành phố và quận, huyện đào tạo sau đại học:

+ Cán bộ, công chức trong diện quy hoạch theo từng chức danh cụ thể của các sở, ban, ngành, quận, huyện;

+ Công chức, viên chức trong diện quy hoạch thuộc các đơn vị sự nghiệp cấp thành phố;

+ CBCCVC tự đào tạo sau đại học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Công chức, viên chức thuộc ngành y tế, giáo dục; đặc biệt là công chức, viên chức ở Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (ưu tiên nơi chưa có bác sĩ) được cử đi đào tạo trình độ bác sĩ, cử nhân ngành y.

- Cán bộ, công chức cấp xã trong diện quy hoạch đào tạo đại học.

c) Yêu cầu về văn bằng:

Chỉ thực hiện việc thu hút, hỗ trợ, khuyến khích đối với những trường hợp có văn bằng, chứng chỉ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

II. Điều kiện:

1. Giáo sư - Tiến sĩ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thỏa thuận theo từng trường hợp và điều kiện cụ thể.

2. Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 1 phải còn ít nhất đủ 05 năm để công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định (trường hợp ngoại lệ do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định).

Ưu tiên người có hộ khẩu tại thành phố Cần Thơ, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh đối với các đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này.

3. Những người tốt nghiệp đại học, cao đẳng (ưu tiên bằng tốt nghiệp đạt loại Khá trở lên) có đủ các kiến thức bổ trợ theo quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức cấp xã, có hộ khẩu tại thành phố Cần Thơ và tự nguyện công tác tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn từ 36 tháng trở lên.

4. Bác sĩ (bao gồm cả Bác sĩ hệ dự phòng và cử nhân ngành y) có đủ các kiến thức bổ trợ theo quy định tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức ngành y tế và sinh viên ngành y, dược năm cuối có học lực khá, giỏi (ưu tiên người có hộ khẩu tại thành phố Cần Thơ), có nguyện vọng và tình nguyện về công tác tại các cơ sở y tế công lập tuyến quận, huyện, các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trong thời gian từ 36 tháng trở lên (ưu tiên những nơi chưa có bác sĩ);

5. Các trường hợp khác do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

III. Chính sách ưu đãi:

1. Đối với người có học hàm, học vị Giáo sư - Tiến sĩ, Phó giáo sư - Tiến sĩ:

a) Được thỏa thuận bố trí vào làm việc đúng chuyên môn sở trường và bố trí vào các vị trí then chốt của cơ quan, đơn vị tiếp nhận.

b) Được các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, điều kiện sinh hoạt để phát huy khả năng nghiên cứu, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c) Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

d) Sau khi tiếp nhận công tác, được hỗ trợ lần đầu như sau:

- Giáo sư - Tiến sĩ:                                   100.000.000 đồng/người;

- Phó Giáo sư - Tiến sĩ:                              80.000.000 đồng/người.

2. Đối với Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 1:

a) Trong chỉ tiêu biên chế của cơ quan, đơn vị.

b)  Được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

c) Khi phát huy tốt khả năng chuyên môn, có triển vọng sẽ đưa vào diện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để trở thành lực lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị (khi hội đủ yếu tố có liên quan về tiêu chuẩn, tuổi đời bổ nhiệm lần đầu).

d) Sau khi tiếp nhận và phân công công tác, được hỗ trợ một lần như sau:

- Người được tuyển dụng mới:

+ Tiến sĩ:                                                                 60.000.000 đồng/người;

+ Thạc sĩ:                                                               40.000.000 đồng/người;

+ Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 2:                                                                                                                                             55.000.000 đồng/người;

+ Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 1:

                                                                     35.000.000 đồng/người.

- Người đang công tác, có kinh nghiệm thực tiễn ít nhất 05 năm: 

+ Tiến sĩ:                                                                 70.000.000 đồng/người;

+ Thạc sĩ:                                                               50.000.000 đồng/người;

+ Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 2:  

                                                                     65.000.000 đồng/người;

+ Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 1: 

                                                                     45.000.000 đồng/người.

3. Đối với người tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác tại xã, phường, thị trấn:

Thu hút trong chỉ tiêu định biên biên chế và phải có kết quả đạt trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã theo quy định hiện hành, cụ thể:

a) Người dự tuyển được xét tuyển đạt chính sách thu hút trên cơ sở danh sách đã được Hội đồng xét tuyển chọn phê duyệt theo quy định nhưng chưa qua thi tuyển công chức cấp xã thì Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện hợp đồng làm việc tại xã, phường, thị trấn trong định biên biên chế, được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành (nếu có) và chưa được hưởng chính sách thu hút.

Những trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này chỉ được hưởng mọi chế độ chính sách thu hút khi thi tuyển công chức cấp xã đạt theo quy định.

b) Khi thi tuyển công chức cấp xã đạt sẽ được tuyển dụng chính thức. Sau khi được tuyển dụng chính thức:

- Được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định;

- Được tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ở, sinh hoạt theo điều kiện cụ thể của từng địa phương;

- Được nhận hỗ trợ một lần:

+ Công tác tại xã, thị trấn:                      6.000.000 đồng/người (tốt nghiệp Đại học);

                                                                5.000.000 đồng/người (tốt nghiệp Cao đẳng).

+ Công tác tại phường:                          5.000.000 đồng/người (tốt nghiệp Đại học);

                                                                4.000.000 đồng/người (tốt nghiệp Cao đẳng).

- Được hỗ trợ thêm hàng tháng (ngoài lương) trong thời hạn 36 tháng như sau:

* Trình độ Đại học:

+ Về công tác tại xã:             

. Nam: 800.000 đồng/người/tháng;

             900.000 đồng/người/tháng (tốt nghiệp Đại học đạt loại Khá trở lên).

. Nữ: 1.000.000 đồng/người/tháng;

         1.100.000 đồng/người/tháng (tốt nghiệp Đại học đạt loại Khá trở lên).

+  Về công tác tại thị trấn: 

. Nam:     700.000 đồng/người/tháng;

                800.000 đồng/người/tháng (tốt nghiệp Đại học đạt loại Khá trở lên).

. Nữ:         900.000 đồng/người/tháng;

                1.000.000 đồng/người/tháng (tốt nghiệp Đại học đạt loại Khá trở lên).

+ Về công tác tại phường: 

. Nam:      600.000 đồng/người/tháng;

                700.000 đồng/người/tháng (tốt nghiệp Đại học đạt loại Khá trở lên).

. Nữ:        800.000 đồng/người/tháng;

                900.000 đồng/người/tháng (tốt nghiệp Đại học đạt loại Khá trở lên).

   * Trình độ Cao đẳng:

   +  Về công tác tại xã, thị trấn:

   . Nam: 500.000 đồng/người/tháng;

   . Nữ:    650.000 đồng/người/tháng.

   + Về công tác tại phường:

   . Nam: 400.000 đồng/người/tháng;

   . Nữ:    550.000 đồng/người/tháng.

c) Riêng đối với người tốt nghiệp đại học, khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, có triển vọng phát triển thì được ưu tiên tuyển chọn cử tham dự bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước và các kiến thức bổ trợ có liên quan nhằm tạo nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt ở xã, phường, thị trấn và bổ sung nguồn cán bộ, công chức cấp quận, huyện khi hội đủ điều kiện.

4. Đối với bác sĩ đang công tác tại tuyến y tế thành phố và các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ, được điều động có thời hạn về tăng cường củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, ngoài việc hưởng lương theo quy định còn được hỗ trợ hàng tháng (trong thời gian điều động) như sau:

- Công tác tại xã, thị trấn:

+ Nam: 800.000 đồng/người/tháng;

+ Nữ:    1.000.000 đồng/người/tháng.

- Công tác tại phường:

+ Nam: 600.000 đồng/người/tháng;

+ Nữ:    800.000 đồng/người/tháng

5. Đối với Bác sĩ (bao gồm cả Bác sĩ hệ dự phòng và cử nhân ngành y) về công tác tại các cơ sở y tế công lập tuyến quận, huyện; các trạm y tế xã, phường, thị trấn:

a) Được tạo điều kiện để phát huy năng lực chuyên môn.

b) Khi hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị, sẽ được ưu tiên tuyển chọn cử tham dự các khóa đào tạo chuyên khoa, sau đại học.

c) Được tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ở tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương. Ngoài ra, còn được hỗ trợ một lần như sau:

- Công tác tại quận:                    20.000.000 đồng/người;

- Công tác tại huyện:                  25.000.000 đồng/người;

- Công tác tại phường:               30.000.000 đồng/người;

- Công tác tại xã, thị trấn:           35.000.000 đồng/người.

6. Đối với sinh viên ngành y, dược năm cuối có nguyện vọng và tình nguyện về công tác tại các tuyến y tế quận, huyện, tuyến y tế xã, phường, thị trấn:

a) Được hỗ trợ học phí năm cuối.

b) Khi tốt nghiệp, được tuyển dụng vào biên chế, bố trí công tác phù hợp với chuyên môn đào tạo, được hưởng chế độ chính sách theo quy định; được tạo điều kiện thuận lợi về chổ ở, sinh hoạt theo điều kiện cụ thể của từng địa phương và được hỗ trợ một lần như sau:

- Công tác tại quận:                                15.000.000 đồng/người;

- Công tác tại huyện:                              20.000.000 đồng/người;

- Công tác tại phường:                           20.000.000 đồng/người;

- Công tác tại xã, thị trấn:                       25.000.000 đồng/người.

IV. Hồ sơ và nơi đăng ký:

1. Hồ sơ:

Chỉ nhận hồ sơ các ngành đào tạo đúng với nhu cầu các cơ quan, đơn vị của thành phố đăng ký trong từng giai đoạn, cụ thể:

a) Đơn tự nguyện công tác (theo mẫu).

b) Lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan đang công tác.

c) Bản sao bằng tốt nghiệp (có chứng thực) hoặc bảng điểm (đối với sinh viên ngành y, dược năm cuối).

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp (có thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

đ) Bản cam kết phục vụ công tác tại thành phố Cần Thơ (theo mẫu).

2. Nơi tiếp nhận đăng ký:

a) Đăng ký về làm việc tại các cơ quan hành chính cấp thành phố, quận, huyện, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố quản lý: hồ sơ nộp tại Sở Nội vụ.

b) Đăng ký về làm việc tại khối cơ quan, đơn vị ngành y tế: hồ sơ nộp tại Sở Y tế.

c) Đăng ký về làm việc tại xã, phường, thị trấn: hồ sơ nộp tại Phòng Nội vụ quận, huyện.

V. Quy trình tiếp nhận:

1. Đối với người có học hàm, học vị Giáo sư - Tiến sĩ, Phó giáo sư - Tiến sĩ:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cử cơ quan chức năng trao đổi trực tiếp từng người. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của cơ quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký Bản thỏa thuận về việc bố trí vị trí công tác, điều kiện làm việc, các nhu cầu khác theo khả năng và điều kiện của thành phố.

2. Đối với người có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ:

Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với người đứng đầu các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có nhu cầu tuyển dụng tiếp xúc, trao đổi, thẩm định hồ sơ đăng ký theo chính sách thu hút và ký quyết định tuyển dụng, phân công công tác với người được tuyển chọn về làm việc trong các sở, ban, ngành cấp thành phố và cơ quan hành chính cấp quận, huyện.

3. Đối với Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 2; Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 1:

Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập (nơi dự kiến ứng viên được phân công) tiếp xúc, trao đổi, thẩm định hồ sơ và ký quyết định tuyển dụng, phân công công tác với người được tuyển chọn làm việc trong các đơn vị sự nghiệp ngành y tế.

4. Đối với người có trình độ Đại học, Cao đẳng về công tác tại xã, phường, thị trấn:

Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu thực hiện công tác tiếp nhận, tổng hợp nhu cầu cán bộ, công chức cần thu hút, gửi về Sở Nội vụ thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định tuyển dụng, phân công công tác với người được tuyển chọn, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ.

5. Đối với Bác sĩ (bao gồm cả Bác sĩ hệ dự phòng, cử nhân ngành y) về công tác tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn do Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với người đứng đầu đơn vị (nơi dự kiến ứng viên được phân công) tiếp xúc, trao đổi, thẩm định hồ sơ và ký Quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với người được tuyển chọn làm việc.

6. Đối với Bác sĩ đang công tác tại tuyến y tế thành phố, quận, huyện được điều động có thời hạn về công tác tại tuyến y tế cơ sở xã, phường, thị trấn do Giám đốc Sở Y tế ký Quyết định điều động.

7. Sinh viên (đang học Đại học) ngành y, dược năm cuối tình nguyện về công tác tại các tuyến y tế quận, huyện, các trạm y tế xã, phường, thị trấn:

Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế tiếp nhận sinh viên và cơ sở đào tạo nơi sinh viên đang học tập để trao đổi, thỏa thuận cụ thể.

VI. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích:

1. Điều kiện chung:

CBCCVC được cử đi học đại học, sau đại học phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Điều kiện cụ thể:

a) CBCCVC được cơ quan, đơn vị, địa phương cử đi đào tạo sau đại học (kể cả CBCCVC tự đào tạo nâng cao trình độ), phải thực hiện đúng quy định về đăng ký, xét duyệt, chọn cử đi học.

b) Cán bộ, công chức cấp xã đào tạo trình độ đại học theo quy hoạch; công chức, viên chức ở Trạm Y tế xã, phường, thị trấn đào tạo theo quy hoạch trình độ bác sĩ, cử nhân ngành y theo quy hoạch phải thực hiện đúng quy định về đăng ký, xét duyệt, chọn cử đi học. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có triển vọng phát triển (điều kiện cống hiến, tuổi đời không quá 35 tuổi);

- Có quá trình công tác tốt (thông qua nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý);

- Riêng đối với cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng thêm các điều kiện:

+ Con em gia đình chính sách;

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

VII. Chính sách ưu đãi:

1. CBCCVC của thành phố, quận, huyện đào tạo trình độ sau đại học.

a) CBCCVC trong diện quy hoạch đào tạo:

Ngoài các chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Chính phủ, sau khi có học vị được hỗ trợ một lần như sau:

- Tiến sĩ:            + Nam: 60.000.000 đồng/người;

               + Nữ:    65.000.000 đồng/người.                                              

- Thạc sĩ:           + Nam: 45.000.000 đồng/người;

               + Nữ:    50.000.000 đồng/người.

- Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 2: 

               + Nam: 55.000.000 đồng/người;

               + Nữ:    60.000.000 đồng/người.                                

- Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1, Dược sĩ Chuyên khoa cấp 1:  

  + Nam: 40.000.000 đồng/người;

      + Nữ:   45.000.000 đồng/người.

b) CBCCVC tự đào tạo nâng cao trình độ sau đại học:

Sau khi có học vị được hỗ trợ một lần bằng với mức hỗ trợ như CBCCVC  trong diện quy hoạch đào tạo.

2. Cán bộ, công chức cấp xã đào tạo trình độ đại học; công chức, viên chức Trạm Y tế xã, phường, thị trấn đào tạo trình độ bác sĩ, cử nhân ngành y theo quy hoạch.

a) Cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo trình độ đại học:

Ngoài các chế độ đào tạo, bồi dưỡng được hưởng theo quy định, sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ một lần như sau:

- Nam: 10.000.000 đồng/người;

             15.000.000 đồng/người (tốt nghiệp Đại học đạt loại Khá trở lên).

- Nữ:      15.000.000 đồng/người;

             20.000.000 đồng/người (tốt nghiệp Đại học đạt loại Khá trở lên).

b) Công chức, viên chức ở Trạm Y tế xã, phường, thị trấn đi đào tạo trình độ bác sĩ, cử nhân ngành y:

Ngoài các chế độ đào tạo, bồi dưỡng được hưởng theo quy định, sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ một lần như sau:

- Nam: 20.000.000 đồng/người;

- Nữ:   25.000.000 đồng/người.
a0a3b5d3-1402-4071-a0c1-93dd3f966043

UPCOMING EVENTS
MAP OF CAN THO
COUNTER

Online:

Today:

Month:

Statistic:

Copyright 2018 CANTHO PORTAL. All rights reserved.
English | Français