Thông tin hoạt động của Sở ngành Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Khuyen+khich+cac+to+chuc%2C+ca+nhan+su+dung+dich+vu+cong+truc+tuyen+hoac+tiep+nhan%2C+tra+ket+qua+thong+qua+dich+vu+buu+chinh+cong+ich Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần thơ vừa có Thông báo số 936/TB-TNMT về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần thơ vừa có Thông báo số 936/TB-TNMT về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tạm dừng toàn bộ 100% các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tam+dung+toan+bo+100+cac+tuyen+van+tai+hanh+khach+theo+tuyen+co+dinh+ke+tu+00+gio+ngay+01+4+2020+den+ngay+15+4+2020 Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ vừa có thông báo về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.
Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ vừa có thông báo về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Khuyến khích áp dụng Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Khuyen+khich+ap+dung+dich+vu+cong+truc+tuyen+cua+So+Tai+Chinh Sở Tài chính TP Cần Thơ vừa có thông báo khuyến khích áp dụng Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích khi nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Sở.
Sở Tài chính TP Cần Thơ vừa có thông báo khuyến khích áp dụng Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích khi nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Sở.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Từ 1/4 đến 31/7, Bưu điện Cần Thơ giảm 50% giá cước dịch vụ hành chính công http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tu+ngay+1+thang+4 Bưu điện thành phố Cần Thơ vừa có thông báo về việc giảm 50% giá cước dịch vụ hành chính công từ ngày 1/4 đến ngày 31/7/2020 khi người dân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.
Bưu điện thành phố Cần Thơ vừa có thông báo về việc giảm 50% giá cước dịch vụ hành chính công từ ngày 1/4 đến ngày 31/7/2020 khi người dân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Sử dụng thuốc cổ truyền, phương pháp YHCT trong phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Su+dung+thuoc+co+truyen Sở Y tế thành phố có Công văn số 976/SYT-YDQLHN gửi đến Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố; Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế quận, huyện; Bệnh viện Quân dân Y thành phố; các bệnh viện ngoài công lập về việc Hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền, phương pháp Y học cổ truyền (YHCT) trong việc phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2.
Sở Y tế thành phố có Công văn số 976/SYT-YDQLHN gửi đến Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố; Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế quận, huyện; Bệnh viện Quân dân Y thành phố; các bệnh viện ngoài công lập về việc Hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền, phương pháp Y học cổ truyền (YHCT) trong việc phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tạm dừng hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tam+dung+hoat+dong+dao+tao%2C+sat+hach+lai+xe+tren+dia+ban Ngày 26/3/2020, Sở Giao thông vận tải có Thông báo số 652/TB-SGTVT về việc tạm dừng hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn TP Cần Thơ.
Ngày 26/3/2020, Sở Giao thông vận tải có Thông báo số 652/TB-SGTVT về việc tạm dừng hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn TP Cần Thơ.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Người cao tuổi, có bệnh mãn tính hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Nguoi+cao+tuoi Tại Công văn số 1014/ SYT – YDQLHN, Sở Y tế thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thông báo, hướng dẫn đối với người cao tuổi, có bệnh mãn tính và các đối tượng có nguy cơ cao nhiễm dịch bệnh COVID- 19 hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, hạn chế tiếp xúc và phải sử dụng khẩu trang trong trường hợp ra ngoài hoặc tiếp xúc.
Tại Công văn số 1014/ SYT – YDQLHN, Sở Y tế thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thông báo, hướng dẫn đối với người cao tuổi, có bệnh mãn tính và các đối tượng có nguy cơ cao nhiễm dịch bệnh COVID- 19 hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, hạn chế tiếp xúc và phải sử dụng khẩu trang trong trường hợp ra ngoài hoặc tiếp xúc.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Nâng cao năng lực cho các đội cơ động phản ứng nhanh sẵn sàng tham gia phòng chống dịch COVID-19 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Nang+cao+nag+luc+cho+cac+doi+co+dong Ngày 25/3/2020, Sở Y tế thành phố có Công văn 999/SYT-YDQLHN về việc tăng cường nâng cao năng lực cho các đội cơ động phản ứng nhanh sẵn sàng tham gia phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 25/3/2020, Sở Y tế thành phố có Công văn 999/SYT-YDQLHN về việc tăng cường nâng cao năng lực cho các đội cơ động phản ứng nhanh sẵn sàng tham gia phòng chống dịch COVID-19.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Khuyến thích thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Khuyen+thich+thuc+hien+dich+vu+cong+truc+tuyen+va+dich+vu+buu+chinh+cong+ich Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ vừa có Thông báo số 640/TB-SGTVT về việc khuyến thích thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.
Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ vừa có Thông báo số 640/TB-SGTVT về việc khuyến thích thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Phòng chống dịch COVID-19 tại chung cư http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Phong+chong+dich+covid Ngày 23/3/2020, Sở Y tế thành phố có Công văn số 953/SYT-YDQLHN về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chung cư.
Ngày 23/3/2020, Sở Y tế thành phố có Công văn số 953/SYT-YDQLHN về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chung cư.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Ứng phó dịch bệnh COVID-19 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Ung+pho+dich+benh+Covid Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch ứng phó với dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị thuộc ngành quản lý.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch ứng phó với dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị thuộc ngành quản lý.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Triển khai Chương trình 90 về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Trien+khai+chuong+trinh+90 Ngày 17/3/2020, Sở Y tế thành phố có Kế hoạch số 884/KH-SYT về việc Triển khai Chương trình 90 về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2020.
Ngày 17/3/2020, Sở Y tế thành phố có Kế hoạch số 884/KH-SYT về việc Triển khai Chương trình 90 về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2020.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Bao+dam+an+toan+cong+trinh+thuy+loi Ngày 19/3/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố có Công văn số 594/SNN&PTNT-KHTC về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020.
Ngày 19/3/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố có Công văn số 594/SNN&PTNT-KHTC về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Phân luồng giao thông qua cầu Quang Trung đơn nguyên 2 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Phan+luong+giao+thong+qua+cau+Quang+Trung+don+nguyen+2 Sáng 16-3-2020, ông Bùi Thái Thượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA, đơn vị tư vấn, giám sát cùng đơn vị thi công đã kết hợp cùng các sở, ban, ngành chức năng TP Cần Thơ và Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, Cái Răng đã đến khảo sát công tác chuẩn bị các phương án tổ chức giao thông hai đơn nguyên cầu Quang Trung để thực hiện giai đoạn thi công cải tạo cầu Quang Trung đơn nguyên 1 (cầu cũ).
Sáng 16-3-2020, ông Bùi Thái Thượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA, đơn vị tư vấn, giám sát cùng đơn vị thi công đã kết hợp cùng các sở, ban, ngành chức năng TP Cần Thơ và Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, Cái Răng đã đến khảo sát công tác chuẩn bị các phương án tổ chức giao thông hai đơn nguyên cầu Quang Trung để thực hiện giai đoạn thi công cải tạo cầu Quang Trung đơn nguyên 1 (cầu cũ).
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Xử phạt nhiều trường hợp chia sẻ thông tin sai liên quan dịch bệnh Covid-19 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Xu+phat+nhieu+truong+hop+chia+se+thong+tin+sai+lien Tối 16-3, Công an TP Cần Thơ cho biết: Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với N.T.H (ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều); phạt L.T.H (ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) số tiền 7,5 triệu đồng. Vào ngày 13-3, Thanh tra Sở cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với V.X.T (ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy).
Tối 16-3, Công an TP Cần Thơ cho biết: Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với N.T.H (ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều); phạt L.T.H (ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) số tiền 7,5 triệu đồng. Vào ngày 13-3, Thanh tra Sở cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với V.X.T (ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy).
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tập trung phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tap+trung+phuong+tien+day+nhanh+tien+do+thi+cong+duong+noi+cm Sáng 12-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng kiểm tra công trình đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 (thuộc Dự án 3).
Sáng 12-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng kiểm tra công trình đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 (thuộc Dự án 3).
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tham vấn xây dựng kịch bản phát triển ĐBSCL http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tham+van+xay+dung+kich+ban+phat+trien+DBSCL Ngày 4-3, tại TP Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo Tham vấn vùng để xây dựng kịch bản phát triển ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Ngày 4-3, tại TP Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo Tham vấn vùng để xây dựng kịch bản phát triển ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Kiểm tra tiến độ thực hiện cam kết của các chủ đầu tư khu Nam Cần Thơ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Kiem+tra+tien+do+thuc+hien+cam+ket+cua+cac+chu+dau+tu+khu+Nam+Can+Tho Ngày 4-3, Sở Xây dựng TP Cần Thơ chủ trì phối hợp cùng Ban Đô thị, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện cam kết của chủ đầu tư các dự án khu dân cư (KDC) tại khu Nam Cần Thơ để hoàn thành bàn giao về địa phương quản lý, vận hành theo quy định.
Ngày 4-3, Sở Xây dựng TP Cần Thơ chủ trì phối hợp cùng Ban Đô thị, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện cam kết của chủ đầu tư các dự án khu dân cư (KDC) tại khu Nam Cần Thơ để hoàn thành bàn giao về địa phương quản lý, vận hành theo quy định.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ chỉ đạo về việc phòng, chống COVID - 19 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/So+giao+thong+chi+dao+phong+chong+covid+19 Ngày 27/2/2020, Sở Giao thông vận tải thành phố có Công văn số 395 /SGTVT-QLVT,PT&NL về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID–19).
Ngày 27/2/2020, Sở Giao thông vận tải thành phố có Công văn số 395 /SGTVT-QLVT,PT&NL về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID–19).
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tang+cuong+su+dung+dvctt Ngày 21/2/2020, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố (Sở TT&TT) có Công văn số 247/STTTT-TTBCXB về việc tiếp tục tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người.
Ngày 21/2/2020, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố (Sở TT&TT) có Công văn số 247/STTTT-TTBCXB về việc tiếp tục tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7