Thông tin hoạt động của Sở ngành Tọa đàm giải pháp nâng chất gia đình văn hóa trong xây dựng người Cần Thơ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Toa+dam+giai+phap+nang+chat+gia+dinh+van+hoa+trong+xay+dung+nguoi+Can+Tho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vừa có kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng gia đình văn hóa trong xây dựng người Cần Thơ đến năm 2020, định hướng tới năm 2030”.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vừa có kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng gia đình văn hóa trong xây dựng người Cần Thơ đến năm 2020, định hướng tới năm 2030”.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Ngan+hang+Chinh+sach+xa+hoi+TP+Can+Tho+so+ket+hoat+dong+6+thang+dau+nam+2019 Chiều 17/7, tại Hội trường UBND TP Cần Thơ, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ (NHCSXH) tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kiêm Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH TP Cần Thơ dự và chỉ đạo cuộc họp.
Chiều 17/7, tại Hội trường UBND TP Cần Thơ, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ (NHCSXH) tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kiêm Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH TP Cần Thơ dự và chỉ đạo cuộc họp.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Khảo sát sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Khao+sat+su+hai+long+doi+voi+su+phuc+vu+cua+co+quan+nha+nuoc Sở Nội vụ TP Cần Thơ vừa có kế hoạch tổ chức việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2019.
Sở Nội vụ TP Cần Thơ vừa có kế hoạch tổ chức việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2019.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cần Thơ: Đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Nam năm 2019 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Can+Tho+Doi+thoai+va+tap+huan+nghiep+vu+phap+che+khu+vuc+phia+Nam+nam+2019 Ngày 2/7, tại TP Cần Thơ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Viện Konrad - Adenauer - Stiftung (Viện KAS) tại Việt Nam và Sở Tư pháp TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Nam năm 2019 cho các đại biểu thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam; đại diện người làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Cần Thơ và phòng Tư pháp các quận, huyện trên địa bàn TP.
Ngày 2/7, tại TP Cần Thơ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Viện Konrad - Adenauer - Stiftung (Viện KAS) tại Việt Nam và Sở Tư pháp TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Nam năm 2019 cho các đại biểu thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam; đại diện người làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Cần Thơ và phòng Tư pháp các quận, huyện trên địa bàn TP.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cần Thơ: Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân năm 2018 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Can+Tho+Hoi+nghi+truc+tuyen+phan+tich+chi+so+cai+cach+hanh+chinh+va+chi+so+hai+long+cua+nguoi+dan+nam+2018 Chiều 26/6, tại UBND TP Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị trực tuyến Phân tích chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2018 của TP Cần Thơ. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và 9 quận, huyện tại 9 điểm cầu trực tuyến.
Chiều 26/6, tại UBND TP Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị trực tuyến Phân tích chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2018 của TP Cần Thơ. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và 9 quận, huyện tại 9 điểm cầu trực tuyến.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Họp mặt kỷ niệm 18 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2019) http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Hop+mat+ky+niem+18+nam+Ngay+gia+dinh+Viet+Nam+2862001+2862019 Sáng ngày 26/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố đã long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2019) và Tổng kết Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”.
Sáng ngày 26/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố đã long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2019) và Tổng kết Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Sở Nội vụ: Áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/So+noi+vu+ap+dung+dvctt+muc+3 Ngày 25-6, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ có văn bản thông báo đến các tổ chức, cá nhân về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Nội vụ thành phố với 19 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực: thi đua khen thưởng; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; tôn giáo; văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố.
Ngày 25-6, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ có văn bản thông báo đến các tổ chức, cá nhân về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Nội vụ thành phố với 19 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực: thi đua khen thưởng; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; tôn giáo; văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Công an Cần Thơ: Khai giảng khóa học “Em học làm chiến sĩ Công an nhân dân” http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Cong+an+khai+giang+khoa+hoc+Em+lam+chien+si+cong+an+nhan+dan Ngày 20/6, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện chương trình “Em học làm Chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V - năm 2019. Tham dự buổi lễ khai giảng có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố.
Ngày 20/6, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện chương trình “Em học làm Chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V - năm 2019. Tham dự buổi lễ khai giảng có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cần Thơ: Rà soát tình hình phát triển chợ đầu mối http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Ra+soat+tinh+hinh+phat+trien+cho+dau+moi Sáng ngày 19/6/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Quang Hoài Nam đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan về phát triển các chợ đầu mối trên địa bàn.
Sáng ngày 19/6/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Quang Hoài Nam đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan về phát triển các chợ đầu mối trên địa bàn.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cần Thơ: Tổ chức Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Can+Tho+to+chuc+Hoi+thi+tuyen+truyen+ve+chu+quyen Sáng ngày 18/6/2019, Cục Thông tin Cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận.
Sáng ngày 18/6/2019, Cục Thông tin Cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Ô Môn http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Thanh+lap+Trung+tam+VH+TT+va+Truyen+thanh+quan+O+Mon Ngày 17/6/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định 1445/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Ô Môn, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh quận Ô Môn.
Ngày 17/6/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định 1445/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Ô Môn, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh quận Ô Môn.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Chuyen+bien+tich+cuc+trong+cong+tac+thi+hanh+an+dan+su Ngày 14/6/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy chủ trì hội nghị.
Ngày 14/6/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy chủ trì hội nghị.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2019 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Boi+duong+kien+thuc+hoi+nhap+quoc+te Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương sẽ tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2019 vào ngày 20/6/2019, tại Khách sạn Cửu Long (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương sẽ tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2019 vào ngày 20/6/2019, tại Khách sạn Cửu Long (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Nhân rộng và phát triển các mô hình sinh hoạt, loại hình dịch vụ bảo vệ trẻ em http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Nhan+rong+va+phat+trien+cac+mo+hinh+sinh+hoat%2C+loai+hinh+dich+vu+bao+ve+tre+em Ngày 6-6-2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật trẻ em năm 2016 trên địa bàn thành phố. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham gia đoàn giám sát.
Ngày 6-6-2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật trẻ em năm 2016 trên địa bàn thành phố. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham gia đoàn giám sát.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cần Thơ: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công thương http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Can+Tho+bo+nhiem+Pho+Giam+doc+So+Cong+thuong Sáng ngày 5/6/2019, tại UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh chủ trì cuộc họp trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công thương Cần Thơ.
Sáng ngày 5/6/2019, tại UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh chủ trì cuộc họp trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công thương Cần Thơ.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cần Thơ: Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận đơn, thư phản ánh Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Can+Tho+Thiet+lap Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ thông tin vừa thiết lập đường dây nóng thanh tra, kiểm tra thi, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ thông tin vừa thiết lập đường dây nóng thanh tra, kiểm tra thi, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng năm 2019 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Khai+mac+Hoi+nghi+tap+huan+nghiep+vu+nganh+noi+chinh+Dang+nam+2019 Sáng 4/6, tại thành phố Cần Thơ, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác ngành nội chính Đảng năm 2019. Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
Sáng 4/6, tại thành phố Cần Thơ, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác ngành nội chính Đảng năm 2019. Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Thành lập Trường Cao đẳng Tây Đô http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Thanh+lap+truong+cao+dang+Tay+Do Ngày 3/6/2019, UBND thành phố có văn bản thống nhất việc thành lập Trường Cao đẳng Tây Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Tây Đô. Địa điểm đào tạo đặt tại số 90 - Quốc lộ 1, khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.
Ngày 3/6/2019, UBND thành phố có văn bản thống nhất việc thành lập Trường Cao đẳng Tây Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Tây Đô. Địa điểm đào tạo đặt tại số 90 - Quốc lộ 1, khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cần Thơ tổng kết công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2019 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Can+Tho+tong+ket+tong+tac+phong+chong+thien+tai+tim+kiem+cuu+nan+nam+2018 Sáng 29/5, tại UBND TP Cần Thơ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2018 và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2019. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị.
Sáng 29/5, tại UBND TP Cần Thơ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2018 và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2019. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cần Thơ: Khởi công Dự án Đài truyền thanh cơ sở http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Can+Tho+Khoi+cong+Du+an+Dai+truyen+thanh+co+so Ngày 23/5, tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ phối hợp tổ chức khởi công Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các Đài Truyền thanh cấp huyện”. Đây là điểm đầu tiên triển khai xây dựng trụ anten và lắp đặt trang thiết bị trong tổng số 73 điểm trên toàn thành phố thuộc Dự án. Đơn vị trúng thầu thi công là Liên doanh nhà thầu GIATA - TPCOM - TUCUONG.
Ngày 23/5, tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ phối hợp tổ chức khởi công Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các Đài Truyền thanh cấp huyện”. Đây là điểm đầu tiên triển khai xây dựng trụ anten và lắp đặt trang thiết bị trong tổng số 73 điểm trên toàn thành phố thuộc Dự án. Đơn vị trúng thầu thi công là Liên doanh nhà thầu GIATA - TPCOM - TUCUONG.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7