Thông tin hoạt động của Sở ngành Hỗ trợ Quy hoạch phát triển Đồng bằng sông Cửu Long http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Ho+tro+Quy+hoach+phat+trien+Dong+bang+song+Cuu+Long Ngày 3/7, tại TP Cần Thơ, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ phối hợp với Vụ Quản lý Quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ Quy hoạch phát triển Đồng bằng sông Cửu Long”.
Ngày 3/7, tại TP Cần Thơ, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ phối hợp với Vụ Quản lý Quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ Quy hoạch phát triển Đồng bằng sông Cửu Long”.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tập huấn nghiệp vụ khai thác, vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tap+huan+nghiep+vu+khai+thac+van+hanh+Cong+dich+vu+cong+quoc+gia+va+tai+cau+truc+quy+trinh+nghiep+vu Sáng ngày 2/7, tại TP Cần Thơ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khai thác, vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ thủ tục hành chính.
Sáng ngày 2/7, tại TP Cần Thơ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khai thác, vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ thủ tục hành chính.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Thông báo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên cổng Dịch vụ công quốc gia http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/thong+bao+viec+tiep+nhan%2C+xu+ly+phan+anh+kien+nghi+tren+cong+dich+vu+cong+quoc+gia Ngày 25/6/2020, Sở xây dựng TP Cần Thơ ban hành Công văn số 1814/TB-SXD về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên cổng Dịch vụ công quốc gia.
Ngày 25/6/2020, Sở xây dựng TP Cần Thơ ban hành Công văn số 1814/TB-SXD về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên cổng Dịch vụ công quốc gia.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/2862020 Chiều ngày 26/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Họp mặt kỷ niệm 19 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2020).
Chiều ngày 26/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Họp mặt kỷ niệm 19 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2020).
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa trên địa bàn TP Cần Thơ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Chu+dong+phong+ngua+ung+pho+su+co+moi+truong Ngày 15/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1699/STNMT-CCBVMT về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa trên địa bàn.
Ngày 15/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1699/STNMT-CCBVMT về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa trên địa bàn.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Đại hội Đảng bộ Văn phòng Thành ủy Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Dai+hoi+Dang+bo+Van+phong+Thanh+uy+Can+Tho+lan+thu+XIII+nhiem+ky+2020+2025 Sáng 11/6/2020, Đảng bộ Văn phòng Thành ủy Cần Thơ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ; cùng các đảng viên Đảng bộ Văn phòng Thành ủy...
Sáng 11/6/2020, Đảng bộ Văn phòng Thành ủy Cần Thơ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ; cùng các đảng viên Đảng bộ Văn phòng Thành ủy...
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Triển khai việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Trien+khai+viec+thanh+toan+tien+dien+khong+dung+tien+mat Sở Công Thương vừa có văn bản đề nghị triển khai việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn TP Cần Thơ.
Sở Công Thương vừa có văn bản đề nghị triển khai việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn TP Cần Thơ.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão tại các khu công nghiệp http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Thuc+hien+cong+tac+dam+bao+an+toan+trong+mua+mua+bao+tai+cac+khu+cong+nghiep Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Cần Thơ về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2020.
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Cần Thơ về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2020.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tap+trung+day+nhanh+tien+do+thi+cong+duong+noi+CMT8 Ngày 9-6, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành thành phố và UBND quận Bình Thủy, kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 do Ban Quản lý Dự án ODA làm chủ đầu tư (ảnh).
Ngày 9-6, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành thành phố và UBND quận Bình Thủy, kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 do Ban Quản lý Dự án ODA làm chủ đầu tư (ảnh).
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Dai+hoi+Dang+bo+Van+phong+UBND+TP+Can+Tho+lan+thu+XIV+nhiem+ky+2020+2025 Ngày 9/6/2020, Văn phòng UBND TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Sử - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ đến dự Đại hội.
Ngày 9/6/2020, Văn phòng UBND TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Sử - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ đến dự Đại hội.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Sở Xây dựng: Áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/So+Xay+dung+Ap+dung+Dich+vu+cong+truc+tuyen+muc+do+3+muc+do+4 Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ vừa thông báo về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở.
Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ vừa thông báo về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tiep+tuc+thuc+hien+nghiem+cac+bien+phap+phong+chong+dich+COVID19 Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.
Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ làm việc tại huyện Phong Điền về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/lanh+dao+so+thong+tin+va+truyen+thong+tp+can+tho+lam+viec+tai+huyen+phong+dien+ve+viec+ung+dung+cntt+trong+hoat+dong+co+quan+nha+nuoc Đoàn làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, do ông Đỗ Hoàng Trung – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với UBND huyện Phong Điền về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước và hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở 6 tháng đầu năm 2020.
Đoàn làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, do ông Đỗ Hoàng Trung – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với UBND huyện Phong Điền về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước và hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở 6 tháng đầu năm 2020.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Triển khai các quyết định công tác cán bộ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Trien+khai+cac+quyet+dinh+cong+tac+can+bo Chiều 1-6, Sở Y tế TP Cần Thơ công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng, đến dự.
Chiều 1-6, Sở Y tế TP Cần Thơ công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng, đến dự.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tiep+tuc+thuc+hien+cong+tac+phong+chong+dich+COVID+19 Sở Y tế TP Cần Thơ vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Sở Y tế TP Cần Thơ vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Thuc+hien+cac+giai+phap+dam+bao+an+toan+doi+voi+he+thong+cay+xanh Sở Xây dựng TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi các Sở, Ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố.
Sở Xây dựng TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi các Sở, Ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến” http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tim+hieu+phap+luat+ve+binh+dang+gioi Ngày 26/5/2020, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ TP Cần Thơ có Kế hoạch số 1472/KH-BVSTBPN về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến” trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.
Ngày 26/5/2020, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ TP Cần Thơ có Kế hoạch số 1472/KH-BVSTBPN về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến” trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung – cầu lao động TP Cần thơ năm 2020 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Thu+thap+luu+tru+tong+hop+cung+cau+lao+dong Ngày 20/5/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Kế hoạch số 1403/KH-SLĐTBXH về việc Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung – cầu lao động TP Cần thơ năm 2020.
Ngày 20/5/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Kế hoạch số 1403/KH-SLĐTBXH về việc Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung – cầu lao động TP Cần thơ năm 2020.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Triển khai Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2020 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Trien+khai+Chien+dich+uong+bo+sung+Vitamin+a Ngày 22/5/2020, Sở Y tế thành phố có Kế hoạch số 1824/KH-SYT về việc Triển khai Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2020.
Ngày 22/5/2020, Sở Y tế thành phố có Kế hoạch số 1824/KH-SYT về việc Triển khai Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2020.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Phát triển nông nghiệp 4.0 tại Cần Thơ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Phat+trien+nong+nghiep+4+0+tai+Can+Tho Tại TP Cần Thơ, hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ 4.0, tiên tiến trên nền tảng IoT (Internet of Things) vào sản xuất nông nghiệp đang được khuyến khích, nhân rộng.
Tại TP Cần Thơ, hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ 4.0, tiên tiến trên nền tảng IoT (Internet of Things) vào sản xuất nông nghiệp đang được khuyến khích, nhân rộng.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7