Thông tin hoạt động của Sở ngành 24 thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng soi sáng đường chúng ta đi” năm 2019 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/24+thi+sinh+tham+gia+Hoi+thi+Bao+cao+vien+gioi+Di+chuc+cua+Chu+tich+Ho+Chi+Minh+Nghi+quyet+cua+Dang+soi+sang+duong+chung+ta+di+nam+2019 Sau 2 ngày (10 và 11/10) diễn ra sôi nổi, Hội thi Báo cáo viên giỏi “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng soi sáng đường chúng ta đi” thành phố Cần Thơ năm 2019 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức đã kết thúc và tổng kết trao giải vào chiều 11/10/2019.
Sau 2 ngày (10 và 11/10) diễn ra sôi nổi, Hội thi Báo cáo viên giỏi “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng soi sáng đường chúng ta đi” thành phố Cần Thơ năm 2019 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức đã kết thúc và tổng kết trao giải vào chiều 11/10/2019.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Hội thảo hệ thống an sinh xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/he+thong+an+sinh+xa+hoi+thich+ung+voi+bien+doi+khi+hau Sáng ngày 10/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ phối hợp với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo hệ thống an sinh xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu; kinh nghiệm quốc tế và mô hình thí điểm triển khai tại Cần Thơ.
Sáng ngày 10/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ phối hợp với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo hệ thống an sinh xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu; kinh nghiệm quốc tế và mô hình thí điểm triển khai tại Cần Thơ.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Hoàn thiện chính sách, pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Hoan+thien+chinh+sach+phap+luat+ung+pho+voi+bien+doi+khi+hau+tai+Viet+Nam Ngày 7/10, hội thảo “Hoàn thiện chính sách, pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam” vừa khai mạc tại TP Cần Thơ. Hội thảo do Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp tổ chức.
Ngày 7/10, hội thảo “Hoàn thiện chính sách, pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam” vừa khai mạc tại TP Cần Thơ. Hội thảo do Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp tổ chức.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tập huấn An toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tap+huan+An+toan+thong+tin+mang+trong+co+quan+nha+nuoc Sáng 2/10, Sở thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar tổ chức Hội nghị tập huấn An toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước cho các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2019.
Sáng 2/10, Sở thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar tổ chức Hội nghị tập huấn An toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước cho các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2019.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Nâng cao nhận thức cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Smart City http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Nang+cao+nhan+thuc+cuoc+cach+mang+cong+nghiep+4.0+va+Smart+City Sáng ngày 26/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ tổ chức Hội nghi tập huấn Nâng cao nhận thức cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Smart City năm 2019.
Sáng ngày 26/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ tổ chức Hội nghi tập huấn Nâng cao nhận thức cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Smart City năm 2019.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Chuc+mung+dong+bao+dan+toc+Khmer+nhan+dip+le+Sene+Dolta Ngày 24-9-2019, nhân dịp lễ Sene Dolta, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ và đại diện các ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức các Đoàn đến thăm và chúc mừng các vị sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa, đồng bào dân tộc Khmer ở các quận, huyện: Ninh Kiều, Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ.
Ngày 24-9-2019, nhân dịp lễ Sene Dolta, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ và đại diện các ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức các Đoàn đến thăm và chúc mừng các vị sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa, đồng bào dân tộc Khmer ở các quận, huyện: Ninh Kiều, Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp Thiết thực với đời sống người dân http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Cong+trinh+chao+mung+dai+hoi+Dang Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, quận Ô Môn vừa ban hành danh mục trên 10 công trình tập trung thực hiện, góp phần phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương... Nỗ lực
Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, quận Ô Môn vừa ban hành danh mục trên 10 công trình tập trung thực hiện, góp phần phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương... Nỗ lực
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Nâng cao năng lực phòng bệnh, khám chữa bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Nang+cao+nang+luc+phong+benh+kham+chua+benh+gan+voi+doi+moi+y+te+co+so Sáng 23-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học nâng cao năng lực phòng bệnh, khám chữa bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở.
Sáng 23-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học nâng cao năng lực phòng bệnh, khám chữa bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cần Thơ tổ chức thi tìm kiếm Người đẹp du lịch năm 2019 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Can+Tho+to+chuc+thi+tim+kiem+Nguoi+dep+du+lich+nam+2019 Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông EvaCom Việt Nam vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức buổi họp báo Cuộc thi tìm kiếm "Người đẹp du lịch Cần Thơ 2019" với chủ đề "Vẻ đẹp đô thị miền sông nước".
Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông EvaCom Việt Nam vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức buổi họp báo Cuộc thi tìm kiếm "Người đẹp du lịch Cần Thơ 2019" với chủ đề "Vẻ đẹp đô thị miền sông nước".
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Cần Thơ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/To+chuc+lai+Trung+tam+Bao+tro+xa+hoi+thanh+pho+Can+Tho UBND thành phố ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Cần Thơ.
UBND thành phố ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Cần Thơ.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Hội thảo phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam năm 2019 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Hoi+thao+phat+trien+chuoi+gia+tri+lua+gao+Viet+Nam+nam+2019 Sáng 19/9, tại TP Cần Thơ, đã diễn ra Hội thảo phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam năm 2019 với chủ đề: “Đột phá công nghệ, nâng cao chất lượng tăng hiệu quả sản xuất và tiêu thụ lúa gạo” do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức.
Sáng 19/9, tại TP Cần Thơ, đã diễn ra Hội thảo phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam năm 2019 với chủ đề: “Đột phá công nghệ, nâng cao chất lượng tăng hiệu quả sản xuất và tiêu thụ lúa gạo” do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tiep+can+cuoc+cach+mang+cong+nghiep+4+0+trong+phat+trien+kinh+te+xa+hoi+TP+Can+Tho Sáng ngày 17/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Hội Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) trong phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ”. Ông Trần Văn Kiệt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và ông Trần Hữu Hợp - Phó Chủ tịch Hội Khoa học, Xã hội và Nhân văn thành phố làm Chủ tọa hội thảo.
Sáng ngày 17/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Hội Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) trong phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ”. Ông Trần Văn Kiệt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và ông Trần Hữu Hợp - Phó Chủ tịch Hội Khoa học, Xã hội và Nhân văn thành phố làm Chủ tọa hội thảo.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/To+chuc+lai+Trung+tam+Cong+tac+xa+hoi+thanh+pho+Can+Tho Ngày 3/9/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ngày 3/9/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/To+chuc+lai+Trung+tam+Dich+vu+viec+lam+TP+Can+Tho Ngày 3/9/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2118/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ngày 3/9/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2118/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tuyên truyền, giới thiệu về Hiệp định EVFTA tại Cần Thơ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tuyen+truyen+gioi+thieu+ve+Hiep+dinh+EVFTA+tai+Can+Tho Ngày 9/9, Sở Công Thương TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này sẽ phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương tổ chức tập huấn “Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới EVFTA và vấn đề đặt ra với kinh tế Việt Nam” vào ngày 17/9, tại Nhà khách Tây Nam, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Ngày 9/9, Sở Công Thương TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này sẽ phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương tổ chức tập huấn “Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới EVFTA và vấn đề đặt ra với kinh tế Việt Nam” vào ngày 17/9, tại Nhà khách Tây Nam, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
UBND TP Cần Thơ triển khai công tác cán bộ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/UBND+TP+Can+Tho+trien+khai+cong+tac+can+bo Sáng 9/9, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp triển khai công tác cán bộ.
Sáng 9/9, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp triển khai công tác cán bộ.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Khai mạc Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển quốc gia năm 2019 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Khai+mac+Giai+vo+dich+Bong+chuyen+bai+bien+quoc+gia+2019 Tối ngày 6/9, tại cụm sân Bóng chuyền bãi biển - Công viên sông Hậu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển quốc gia năm 2019.
Tối ngày 6/9, tại cụm sân Bóng chuyền bãi biển - Công viên sông Hậu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển quốc gia năm 2019.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2019) http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Hop+mat+ky+niem+74+nam+ngay+thanh+lap+nganh+Lao+dong+Thuong+binh+va+Xa+hoi++2881945+2882019 Chiều 28/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành (28/8/1945 - 28/8/2019).
Chiều 28/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành (28/8/1945 - 28/8/2019).
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Tập huấn tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phòng, chống bệnh Cúm gia cầm http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Tap+huan+tuyen+truyen+phap+luat+ve+BHXH+BHYT+BHTN Sáng 29/8, tại thành phố Cần Thơ, Cục Thông tin Cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và phòng, chống bệnh Cúm gia cầm năm 2019 cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của thành phố Cần Thơ và Hậu Giang.
Sáng 29/8, tại thành phố Cần Thơ, Cục Thông tin Cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và phòng, chống bệnh Cúm gia cầm năm 2019 cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của thành phố Cần Thơ và Hậu Giang.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Sở Thông tin và Truyền thông: Áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/So+Thong+tin+va+Truyen+thong+Ap+dung+dich+vu+cong+truc+tuyen+muc+do+3+va+4 Ngày 23/8, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo về việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở Thông tin và Truyền thông đối với các lĩnh vực: Báo chí; xuất bản, in và phát hành; bưu chính; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.
Ngày 23/8, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo về việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở Thông tin và Truyền thông đối với các lĩnh vực: Báo chí; xuất bản, in và phát hành; bưu chính; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7