Từ viết tắt


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Từ viết tắt trên Cổng
Ngày đăng: 21/01/2015

Lượt xem:


Ủy ban nhân dân

UBND

Ủy ban Mật trận tổ quốc

UBMTTQ

Hội đồng nhân dân

HĐND

Thành phố Cần Thơ

TPCT

Ban Chỉ đạo

BCĐ

Ban Tổ chức

BTC

Văn bản Quy phạm pháp luật

VBQPPL

Văn bản pháp luật

VBPL

 Thủ tục hành chính

 TTHC

Thông tin và Truyền thông

TT&TT

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VHTT&DL

Kế hoạch và Đầu tư

KH&ĐT

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

NN&PTNT

Giáo dục và Đào tạo

GD&ĐT

Lao động - Thương binh và Xã hội

LĐTB&XH

Tài Nguyên và Môi trường

TN&MT

Giao thông vận tải

GTVT

Khoa học và Công nghệ

KH&CN

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy

CSPCCC

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

LHCTCHN

Bảo hiểm xã hội

BHXH

Công nghệ thông tin

CNTT

An toàn giao thông

ATGT

Vệ sinh an toàn thực phẩm

VSATTP
db4132aa-ea68-4861-b57b-a3ea251577f8

Tiêu đề bài viết: Từ viết tắt trên Cổng. Nội dung như sau: . Theo tác giả: .