VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Kèm văn bản
1 47 /KH - UBND 24/03/2017 Triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua Xem
2 955 /UBND - KT 23/03/2017 Phối hợp thực hiện “Quy trình xác thực chống hàng giả” trên địa bàn thành phố Cần Thơ Xem
3 946 /UBND - KG VX 23/03/2017 Đăng cai tổ chức Hội thao ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ X - Cần Thơ 2017 Xem
4 40 /KH - BCĐ 23/03/2017 Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 (Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 30/5/2017) Xem
5 948 /UB ND - KT 23/03/2017 Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu Xem
6 06/CT-UBND 23/03/2017 Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo Xem
7 02/2017/QĐ-UBND 23/03/2017 Quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ Xem
8 927 / UB ND - NC 23/03/2017 Triển khai và thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Xem
9 46 /BC - UBND 23/03/2017 Rà soát, đánh giá tình hình công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 Xem
10 717 /QĐ - UBND 23/03/2017 Ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020 Xem
11 923 /UBND - KG VX 22/03/2017 Báo cáo kết quả triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” Xem
12 38 /CV - BTC 22/03/2017 Tuyên truyền, tham quan Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2017 Xem
13 46 / KH - UBND 22/03/2017 Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Xem
14 714/QĐ-UBND 22/03/2017 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường tỉnh 918, thành phố Cần Thơ” tại quận Bình Thủy và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ Xem
15 97 /TB - VPUB 22/03/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Thị Hồng Ánh tại buổi họp Ban Chỉ đạo Chỉnh trang và Ngầm hóa cáp viễn thông và cáp điện lực Xem
16 96/TB-VPUB 21/03/2016 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đào Anh Dũng tại Hội thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Cần Thơ Xem
17 691 /QĐ - UBND 21/03/2017 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chỉnh trang và ngầm hóa cáp viễn thông và cáp điện lực Xem
18 692 /QĐ - UBND 21/03/2017 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Xem
19 41 /B C - UBND 20/03/2017 Kết quả thực hiện công tác giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2016 Xem
20 44 / KH - UBND 20/03/2017 Công tác nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài năm 2017 Xem

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>