VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Kèm văn bản
1 3643/UBND-KT 21/9/2017 Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trên địa bàn thành phố Xem
2 3640/UBND-KT 21/9/2017 Công tác chuẩn bị Hội nghị chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu Xem
3 2497/QĐ-UBND 21/9/2017 Phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp và mở rộng tuyến đường Hà Huy Giáp – Lê Đức Thọ tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ Xem
4 360/TB-VPUB 20/9/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm tại buổi kiểm tra công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế; công tác chính sách đối với gia đình thương binh - liệt sĩ; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn huyện Phong Điền Xem
5 361/TB-VPUB 20/9/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm tại buổi kiểm tra công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế; công tác chính sách đối với gia đình thương binh - liệt sĩ; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn quận Cái Răng Xem
6 359/TB-VPUB 20/9/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm tại buổi kiểm tra công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế; công tác chính sách đối với gia đình thương binh - liệt sĩ; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn quận Ô Môn Xem
7 2494/QĐ-UBND 20/9/2017 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu CT3-PW-1.7: Xây dựng các cống ngăn triều trên đường nối Cách Mạng Tháng 8 đến đường Tỉnh 918 thuộc dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị Xem
8 100/QĐ-BCĐ 20/09/2017 Thành lập Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng thể chế thành lập Văn phòng vận hành và điều phối hệ thống thông tin quản lý rủi ro ngập Xem
9 99/QĐ-BCĐ 20/09/2017 Thành lập Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng thể chế thành lập Văn phòng vận hành và điều phối hệ thống thông tin quản lý không gian Xem
10 362/TB-VPUB 20/09/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm tại Lễ Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè - Năm 2017 Xem
11 3628/UBND-NC 20/09/2017 Tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy Xem
12 146/KH-UBND 19/9/2017 Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới, hội nhập và phát triển” Xem
13 3594/UBND-KGVX 18/9/2017 Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ ký kết Biên bản ghi nhớ với Bệnh viện Nha khoa, Đại học Chosun, Hàn Quốc Xem
14 3614/UBND-KGVX 18/09/2017 Triển khai xây dựng Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc Xem
15 3617/UBND-NC 18/09/2017 Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Xem
16 2472/QĐ-UBND 18/09/2017 Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” thành phố Cần Thơ Xem
17 3609/UBND-TH 18/09/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Xem
18 3611/UBND-TH 18/09/2017 Triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long Xem
19 3608/UBND-TH 18/09/2017 Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính những tháng cuối năm 2017 Xem
20 3607/UBND-NC 18/09/2017 Tiến độ thực hiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ Xem
21 2470/QĐ-UBND 18/09/2017 Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có mức giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản Xem
22 3605/UBND-TTĐT 18/09/2017 Cung cấp thông tin cho Cổng TTĐT Chính phủ Xem
23 3600/UBND-KGVX 18/09/2017 Bảo đảm kinh phí tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, chế độ phụ cấp phòng, chống dịch Xem
24 3593/UBND-KGVX 18/09/2017 Thông tin về Triển lãm INDIASOFT lần thứ 18 và INDIA ELECTRONICS EXPO tại Ấn Độ Xem
25 3598/UBND-KGVX 18/09/2017 Gia hạn thời gian thực hiện chương trình công tác năm 2017 Xem
26 145/KH-UBND 18/09/2017 Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội" trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 Xem
27 3599/UBND-KGVX 18/09/2017 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Quyết định số 244/QĐ-TTg Xem
28 3591/UBND-KT 15/9/2017 Đề xuất phương án và Báo cáo hướng tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ Xem
29 2451/QĐ-UBND 15/09/2017 Giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 thành phố Cần Thơ (đợt 2) Xem
30 2459/QĐ-UBND 15/09/2017 Thu hồi chủ trương đầu tư dự án Chung cư nhà ở xã hội HQC Cần Thơ đối với Công ty Cổ phần Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ Xem
31 2461/QĐ-UBND 15/09/2017 Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch thu gom và phân loại chất thải rắn trên địa bàn thành phố Cần Thơ Xem
32 2465/QĐ-UBND 15/09/2017 Cấp Bằng Công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 Xem
33 144/KH-UBND 15/09/2017 Phát triển kinh tế tập thể năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Xem
34 92/BC-VPUB 15/09/2017 Tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố (từ ngày 08/9/2017 đến ngày 14/9/2017) Xem
35 356/TB-VPUB 14/9/2017 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Thành Thống tại buổi làm việc kiểm tra tình hình cung cấp nước sạch và xử lý thoát nước thải trên địa bàn thành phố (các khu vực đô thị, nông thôn, công nghiệp) Xem
36 3561/UBND-NC 14/9/2017 Chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức Xem
37 173/BC-UBND 14/09/2017 Công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2017 Xem
38 3076/VPUB-XDĐT 14/09/2017 Quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giao lưu văn hóa đối ngoại nhân dân khu vực Miền Nam. Xem
39 3073/VPUB-KGVX 14/09/2017 Tham gia khóa bồi dưỡng “Nghệ thuật thuyết trình, tranh luận, phản biện” Xem
40 3071/VPUB-KT 14/09/2017 Thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Xem
41 172/BC-UBND 13/09/2017 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ trong 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Xem
42 3543/UBND-TH 13/09/2017 Chuẩn bị nội dung họp báo định kỳ quý III năm 2017 Xem
43 3544/UBND-KGVX 13/09/2017 Xây dựng báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Giáo dục đại học Xem
44 3547/UBND-KGVX 13/09/2017 Triển khai thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân Xem
45 3540/UBND-KGVX 13/09/2017 Thực hiện kết luận của đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam Xem
46 3536/UBND-TH 13/09/2017 Tiến độ thực hiện các nội dung trình HĐND thành phố Xem
47 3551/UBND-KGVX 13/09/2017 Không tham dự Triển lãm nhân sâm thế giới Geumsan 2017 tại Hàn Quốc Xem
48 3068/VPUB-KGVX 13/09/2017 Cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016 - 2017 Xem
49 3070/VPUB-KT 13/09/2017 Thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ Xem
50 3550/UBND-KGVX 13/09/2017 Chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với đoàn khảo sát những dự án có vốn viện trợ của Hàn Quốc Xem

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>