VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Kèm văn bản
1 1644 /QĐ - UBND 28/06/2017 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành và bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Xem
2 2097 /VPUB - TH 28/06/2017 Cập nhật kết quả giải quyết, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố đến nay Xem
3 2068 /VPUB - NC 26/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ Xem
4 2067 / VP UB - KT 26/06/2017 Tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ Xem
5 2064 /VPUB - HCTC 26/06/2017 Báo cáo công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2017 Xem
6 2069 / VP UB - KT 26/06/2017 Chuẩn bị nội dung tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông Quý 2 năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ Quý 3 năm 2017 Xem
7 2407 /UBND - NC 26/06/2017 Chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Xem
8 2396 / U BND - KT 23/06/2017 Tăng cường phòng, chống sạt lở trên địa bàn thành phố Xem
9 66 /BC-VPUB 23/06/2017 Tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố (từ ngày 16/6/2017 đến ngày 22/6/2017) Xem
10 2393 / UB ND - KG VX 23/06/2017 Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017 Xem
11 2394 /UBND - KGVX 23/06/2017 Triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia Xem
12 2390 /UBND - KG VX 23/06/2017 Thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Xem
13 121 /BC - UBND 23/06/2017 Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017 Xem
14 61 / TTr - UBND 23/06/2017 Ban hành Nghị quyết thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Xem
15 2387 / UBND - NC 23/06/2017 Khắc phục những hạn chế, yếu kém các tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh Xem
16 2030 /VPUB - TH 22/06/2017 Không tổ chức họp báo quý II năm 2017 Xem
17 2366 /UBND - TH 22/06/2017 Tham dự, chuẩn bị nội dung phiên họp trực tuyến của Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017 Xem
18 2321/UBND-XDĐT 21/06/2017 Quản lý, sử dụng và phát triển các sản phẩm phần mềm của Dự án Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Cần Thơ do UNDP tài trợ Xem
19 2339 /UBND - NC 21/06/2017 Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Xem
20 07 / VPUB - TCT 21/06/2017 Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao Xem

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>