Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ: Quy định về quản lý, sử dụng đất công
Ngày đăng: 13/03/2019

Ngày 8/3/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định 05/2019/QĐ-UBND Quy định quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo quy định này, đất công trình công cộng, đất công ích, đất chưa sử dụng, chưa giao, chưa cho thuê, đất thu hồi, UBND cấp xã thực hiện rà soát, kiểm kê trên thực địa và hồ sơ địa chính để lập danh mục về vị trí, diện tích, loại đất, tình trạng sử dụng các loại đất bao gồm: đất công trình công cộng; đất công ích; đất chưa sử dụng để làm cơ sở quản lý chặt chẽ.

Ngoài ra, UBND cấp xã quản lý hồ sơ liên quan đến đất công thuộc phạm vi quản lý và kê khai đăng ký đầy đủ các khu đất theo quy định.

Trường hợp khi thay đổi chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách công tác địa chính hoặc công chức địa chính cấp xã, phải lập thủ tục bàn giao hồ sơ quỹ đất công từ người cũ sang người mới bằng văn bản. Ngoài ra, khi có biến động về sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Công chức địa chính cấp xã phải cập nhật kịp thời vào hồ sơ địa chính, gửi thông báo biến động và kê khai đăng ký theo quy định.

UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp danh mục quỹ đất công của UBND cấp xã để quản lý, sử dụng và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, quản lý. Đồng thời, liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục giao đất để quản lý hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với việc quản lý đất mới hình thành, UBND cấp xã có trách nhiệm cắm mốc, phân ranh giới giữa đất mới hình thành với các loại đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để tránh tình trạng tranh chấp, lấn chiếm. Thiết lập quản lý và xử lý vi phạm đối với các trường hợp cắm cọc, cắm chà, đào ao nuôi cá, làm ranh nhằm lấn, chiếm đất.

Đối với đất dôi dư chưa được Nhà nước thu hồi và đất đã bồi thường, thủ trưởng cơ quan đang quản lý quỹ đất dôi dư; đất không còn nhu cầu sử dụng, đất đã bồi thường xong mà chưa sử dụng; đất nhỏ, lẻ nằm ngoài ranh quy hoạch của dự án có vị trí không thuận lợi hoặc hình thể thửa đất không đủ điều kiện sử dụng đã được bồi thường theo yêu cầu của chủ sử dụng đất, có trách nhiệm báo cáo cơ quan chủ quản và Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND thành phố xử lý, thu hồi đất và giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng.

Đối với việc quản lý đất đã thu hồi, cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục trình UBND cấp thẩm quyền quyết định thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và đề xuất giao cho UBND cấp xã hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quỹ đất được giao và đề xuất phương án sử dụng hợp lý.


Phương Thảo


Các tin khác:
Xử lý nghiêm tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em nói chung, bạo lực học đường nói riêng  (24/05/2019)
Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quản lý  (15/05/2019)
Tăng cường công tác quản lý, xử lý hiệu quả rác thải nhựa  (10/05/2019)
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 4 năm 2019  (09/05/2019)
Thành lập Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính năm 2019  (04/05/2019)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

b4796a93-066d-4874-bd10-393c9612c98f

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: