Thông cáo báo chí: Công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Thực hiện Kế hoạch công tác số 1726/KH-HĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, việc tổ chức chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) được bắt đầu từ ngày 09 tháng 7 năm 2021 đến ngày 19 tháng 7 năm 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo tình hình tổ chức chấm thi Kỳ thi đến các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố nội dung sau đây:

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT

GIÁ, PHÍ - LỆ PHÍ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready