Hướng tới ứng dụng vật liệu và phương pháp phát triển bền vững

Sáng ngày 11/11, tại hội trường Trường Đại học Nam Cần Thơ, Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) phối hợp Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc), Đại học Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản), Tổng Hội cơ khí Việt Nam (VFMEA) và Hiệp hội biên tập công trình khoa học Châu Á (CASE) tổ chức “Hội nghị Quốc tế lần thứ ba về Vật liệu, Máy móc và Phương pháp Phát triển Bền vững - MMMS 2022”.

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT

GIÁ, PHÍ - LỆ PHÍ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready