Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
Ngày đăng: 29/01/2019

Chủ tịch UBND thành phố vừa chỉ thị về việc điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019.

Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành và UBND quận huyện cơ cấu lại các khoản thu, mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử. Ngoài ra, tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo các chủ trương và chính sách hiện hành, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nộp vào ngân sách theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, phấn đấu tăng thu vượt dự toán HĐND thành phố giao để tăng thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Sử dụng nguồn vốn NSNN đúng mục đích, tránh tình trạng chi tập trung vào cuối năm

Các cơ quan, đơn vị cần ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án trọng điểm của thành phố, các công trình cấp thiết dở dang; vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA. Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước, hạn chế chi chuyển nguồn sang năm sau.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, không để thất thoát, lãng phí, bảo đảm sử dụng nguồn vốn NSNN đúng mục đích, đúng quy định pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và khả năng giải ngân các nguồn vốn NSNN. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN và có nguồn gốc từ NSNN.

Đối với quận, huyện, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm cân đối ngân sách để bố trí chi xây dựng cơ bản, đảm bảo thủ tục đúng quy định và thực hiện đạt dự toán đã được giao, tránh tình trạng chi tập trung vào cuối năm hoặc chuyển khối lượng xây dựng cơ bản tồn đọng sang năm sau quá lớn ảnh hưởng đến công tác điều hành ngân sách.

Không giải quyết bổ sung ngoài dự toán

Chỉ thị nêu rõ, dự toán chi thường xuyên năm 2019 đã được UBND thành phố giao cho các đơn vị và quận, huyện là mức tối đa được phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ được giao. UBND thành phố không giải quyết bổ sung ngoài dự toán trừ trường hợp thiên tai, lũ lụt, hạn hán và các trường hợp cấp thiết khác sẽ xin ý kiến của Thường trực HĐND thành phố. Hạn chế việc ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách vượt quá khả năng nguồn lực hiện có để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách.

Thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên, không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, lễ hội; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài. Ngoài ra, các nhiệm vụ chi đặc thù phải đảm bảo mức tối thiểu.

Trường hợp cơ quan, đơn vị chi sai chế độ hoặc lập quỹ trái phép thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm vật chất và kỷ luật tài chính về quyết định của mình khi bị phát hiện.

Căn cứ dự toán ngân sách năm 2019 được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và UBND quận, huyện thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện

chế độ cải cách tiền lương trong năm 2019 theo hướng: tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2019. Ngoài ra, địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2019 từ 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2018 so với dự toán được giao; 50% kinh phí ngân sách địa phương giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính (do thực hiện tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) và các đơn vị sự nghiệp công lập (do thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 còn dư chuyển sang (nếu có).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công; tăng cường quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, bảo đảm công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền địa phương bố trí dự phòng ngân sách theo đúng quy định của Luật NSNN và không thấp hơn mức dự phòng đã được cấp có thẩm quyền giao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước.


Phương Thảo


Các tin khác:
Xử lý nghiêm tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em nói chung, bạo lực học đường nói riêng  (24/05/2019)
Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quản lý  (15/05/2019)
Tăng cường công tác quản lý, xử lý hiệu quả rác thải nhựa  (10/05/2019)
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 4 năm 2019  (09/05/2019)
Thành lập Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính năm 2019  (04/05/2019)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

0ee9b6af-1c2b-480f-94e0-cd53264db213

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: