Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổ chức lại các tổ chức hành chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày đăng: 04/05/2019

Ngày 3/5/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định 1028/QĐ-UBND về việc tổ chức lại các tổ chức hành chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, sáp nhập Phòng Lao động - Việc làm và Phòng Giáo dục nghề nghiệp thành Phòng Lao động; sáp nhập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới thành Phòng Xã hội; đồng thời, đổi tên Phòng Người có công thành Phòng Chính sách.

Như vậy, sau khi sáp nhập, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm: Ban Lãnh đạo Sở, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Lao động, Phòng Chính sách, Phòng Xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nội dung có liên quan đến việc sáp nhập, đổi tên các tổ chức hành chính thuộc Sở theo quy định; đồng thời, sắp xếp, bố trí biên chế công chức và số lượng người làm việc phù hợp với vị trí việc làm và chức năng nhiệm vụ được giao; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức dôi dư sau khi sắp xếp (nếu có) theo quy định.


Phương Thảo


Các tin khác:
Diễn tập An toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước TP Cần Thơ năm 2019  (23/10/2019)
Cần Thơ ra mắt Xe Thư viện lưu động đa phương tiện  (21/10/2019)
Thi ẩm thực ủng hộ bệnh nhân nghèo  (18/10/2019)
24 thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng soi sáng đường chúng ta đi” năm 2019  (12/10/2019)
Hội thảo hệ thống an sinh xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu  (11/10/2019)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

a7f2b081-e83c-47ae-a8a4-6275f2d9b396

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: