Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 21/06/2021

Lượt xem: 1


UBND thành phố Cần Thơ vừa có văn bản thống nhất cho phép Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố theo đề nghị của Sở Y tế; đồng thời, giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý, xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.

Trước đó, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ cũng đã được Sở Y tế Cần Thơ giao thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố quản lý.

Theo Sở Y tế Cần Thơ, để đảm bảo công tác quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn cần thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải trong phòng, chống COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và các quy định hiện hành. Đối với chất thải phát sinh trong quá trình cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác khử trùng, xử lý môi trường ổ dịch, đồng thời thực hiện thu gom các loại chất thải phát sinh từ phòng cách ly của người mắc hoặc nghi mắc COVID-19 và chuyển về cơ sở y tế để xử lý hoặc thuê xử lý như đối với chất thải lây nhiễm.


Thanh Xuân


614d0347-295b-44be-aed2-c92b7bfc2f23

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready