Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)
Ngày đăng: 16/07/2020

Chiều 15/7/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quyết định số 290-QĐ/TW) và sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Trương Quang Hoài Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, các cấp, các ngành đã tổ chức hơn 21.000 cuộc, với hơn 550.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị toàn thành phố; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 02 chỉ thị, 02 chương trình và nhiều văn bản chỉ đạo; các cấp, các ngành đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW gắn với triển khai và tổ chức thực nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ với công tác dân vận của Đảng. Thường trực Thành ủy chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, bám sát Quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện tốt chế độ làm việc định kỳ với các địa phương, cơ quan, đơn vị về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ khi thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW nội dung công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị được xác định rõ hơn; vai trò lãnh đạo của Đảng, các cơ quan chức năng được tăng cường; công tác dân vận tham gia xây dựng đảng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” hệ thống dân vận các cấp đã xây dựng được 9.720 điển hình “dân vận khéo”...

Bên cạnh đó, vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền được chú trọng phát huy, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; các cấp, các ngành thực hiện tốt quy chế dân chủ, nguyên tắc tập trung dân chủ; hệ thống Mặt trận tổ quốc và đoàn thể thực hiện tốt quyền dân chủ đại diện, thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội ngày càng bài bản, khoa học và thường xuyên...

Đối với công tác dân vận của Đảng bộ thành phố 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục có những chuyển biến tích cực; các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng về công tác dân vận nghiêm túc, chất lượng;  chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác dân vận của cơ sở sau đại hội. Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chung sức, chung lòng thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19; theo dõi, tổng hợp, nắm bắt tình hình, nguyện vọng của Nhân dân thành phố đối với đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW cũng như công tác dân vận 6 tháng đầu năm của Đảng bộ thành phố còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền chưa phát huy đúng mức vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW và công tác dân vận; chưa thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất trong nhiệm vụ được giao; việc nắm tình hình dư luận trong Nhân dân có lúc chưa đầy đủ, chưa kịp thời, do đó việc tham mưu giải quyết còn chậm; công tác đi cơ sở chưa thường xuyên; phương thức vận động, tập hợp Nhân dân có mặt chưa đạt hiệu quả; một số hoạt động thi đua “dân vận khéo”, mô hình điển hình, cách làm hay chưa kịp thời nhân rộng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận; tăng cường đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp theo Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, liên quan đến đời sống Nhân dân kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị liên quan đến công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” hiệu quả, thiết thực và kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình dân vận khéo, mô hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gần dân, sát dân, tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, trách nhiệm phục vụ và chịu sự giám sát của Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân…


Cầm Thi Giang


Các tin khác:
Trên 85.000 người đã được hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19  (12/08/2020)
Tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công năm 2020  (07/08/2020)
Chống COVID-19: Để xảy ra vi phạm, lãnh đạo địa phương, giám đốc bệnh viện,... chịu trách nhiệm  (07/08/2020)
Triển lãm ảnh “Tổ quốc nhìn từ biển”  (05/08/2020)
8 bệnh nhân tử vong là bất khả kháng, COVID-19 chỉ như "giọt nước tràn ly"  (05/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

eeba5c24-e272-4432-b7d9-724158b02e59

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: