Chương trình


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2022 - 2025
Ngày đăng: 27/05/2022

Lượt xem:


Chương trình khuyến công nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương; hình thành các sản phẩm, nhóm sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường; hướng các hoạt động khuyến công vào việc thúc đấy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, công nghiệp nông thôn và các làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tập trung vào các ngành công nghiệp thế mạnh, mũi nhọn của thành phố, gia tăng hàm lượng công nghệ trong sản phấm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần gia tăng giá trị sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng đã kí Quyết định số 1582/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2022 - 2025.

Chương trình nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, tinh hoa của các mặt hàng thủ công và làng nghề trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Chương trình khuyến công tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Cụ thể, trên 100 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố được hỗ trợ từ Chương trình khuyến công; Tập huấn, hướng dẫn cho 500 - 1000 lượt cán bộ quản lý nâng cao năng lực hoạt tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công, quản trị sản xuất kinh doanh; Xây dựng mô hình đề án thí điểm về nâng cao hiệu quả công tác khuyến công tại các huyện trên địa bàn thành phố; Đẩy mạnh và mở rộng các thị trường xuất khẩu nông sản, thực phẩm.

Theo đó, tổng kinh phí triển khai thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn TP Cần Thơ dự kiến là 15 tỷ 940 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, ngân sách Trung ương, các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.

Hàng năm, Sở Công Thương căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung và khối lượng công việc được phân công trong Chương trình Khuyến công giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn thành phố, kế hoạch thực hiện, chế độ, định mức chi hiện hành của Nhà nước, xây dựng dự toán cụ thể từng nội dung của chương trình, gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối họp thẩm định, tham mưu trình UBND thành bố trí kinh phí theo quy định.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, tập trung phát triển hoạt động khuyến công và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tham dự các Giải thưởng chất lượng quốc gia theo những nội dung sau: Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp (đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo,...); Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; Chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn; Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Cung cấp thông tin, phát triển sản phẩm mới; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.

Các giải pháp chủ yếu để thực hiện chương trình: Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn và hàng năm. Thường xuyên rà soát, xây dựng, bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện các cơ chế, chính sách của thành phố trong lĩnh vực khuyến công, nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển. Chủ động đề xuất điều chỉnh khi xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả của Chương trình. Trong đó, tập trung vào các nội dung mới có sức lan tỏa và tác động lớn đến phát triển công nghiệp nông thôn bền vững.

Cùng với đó, tăng cường tư vấn, trợ giúp thông tin cho cơ sở công nghiệp nông thôn. Đa dạng hóa các hình thức thông tin truyền thông để các cơ sở công nghiệp nông thôn nắm bắt và chủ động tham gia chương trình. Tăng cường ứng dụng phương pháp truyền thông dựa trên các nền tảng di động, công nghệ thông tin thông minh.

Mặt khác, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể xã hội trong chỉ đạo, phối hợp, triển khai các hoạt động khuyến công. Nâng cao vai trò, vị trí của các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai hoạt động khuyến công, tạo sự gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.

UBND quận, huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động khuyến công, coi khuyến công là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp. Quan tâm bố trí nguồn nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất cho công tác khuyến công các cấp.


Nguyên Trang


99f949fb-ce94-403a-91fb-b671bdc5bbfb

Tiêu đề bài viết: Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2022 - 2025. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Nguyên Trang.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang