Công khai thông tin theo Luật Phòng, chống tham nhũng


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021
Ngày đăng: 12/01/2021

Lượt xem:


UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021.

Mục đích nhằm xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch đề ra mục tiêu 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính; 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng…

File kèm


Phạm Nga


Các tin khác:
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của thành phố Cần Thơ  (12/03/2021)
Kế hoạch Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng  (17/02/2021)
Báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021  (11/11/2020)
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021  (10/11/2020)
Báo cáo Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021  (10/11/2020)

ce84da21-7de2-47cf-9561-9a78836962ca

Tiêu đề bài viết: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phạm Nga .

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang