Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Giám sát các chỉ tiêu thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
Ngày đăng: 17/03/2023

Lượt xem: 1


UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về việc giám sát các chỉ tiêu thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Theo đó, mục đích đề xuất các hoạt động ưu tiên thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh như: Đánh giá thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng có sử dụng nguồn vốn phục vụ mục tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; Là cơ sở đề xuất việc rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu cụ thể trong quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị; Kiểm tra, giám sát các chương trình, kế hoạch của đô thị triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, giảm cường độ phát thải khí nhà kính và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, giảm tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên tại đô thị.

Bên cạnh đó, yêu cầu đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời trong việc thu thập các số liệu các chỉ tiêu và lập báo cáo giám sát thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; Quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được thực hiện theo quy định của pháp luật đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Đồng thời, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho các cơ quan, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian rà soát báo cáo kết quả thực hiện.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực điều phối, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/3 hàng năm.

UBND quận, huyện phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện Kế hoạch này.


Tuấn Kiệt


Các tin khác:
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  (29/05/2023)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (26/05/2023)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở  (26/05/2023)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023  (26/05/2023)
Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023  (25/05/2023)

709be591-cea1-4241-a7f2-e9c505425542

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang