Thông báo


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi cải lương “Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền” năm 2023
Ngày đăng: 01/11/2023

Lượt xem:


Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi cải lương “Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền” năm 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) vừa thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức nhằm đảm bảo điều hành, tổ chức thành công Cuộc thi theo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra.

Cụ thể như sau:

STT

THÀNH VIÊN

BAN TỔ CHỨC

NHIỆM VỤ

1

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi

- Chỉ đạo, điều hành chung về công tác tổ chức; chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ trong công tác phối hợp tổ chức Cuộc thi.

- Ký ban hành các văn bản: Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo Vòng sơ tuyển, Vòng Bán kết của Cuộc thi; Thư mời đại biểu đến dự Vòng bán kết, đêm chung kết và tổng kết, trao giải Cuộc thi và các văn bản khác của Ban Tổ chức.

2

Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Đồng Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi

- Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tham gia Cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm chính về công tác chuyên môn trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

- Ký ban hành các văn bản: Thể lệ Cuộc thi, Quy chế tổ chức, Quy chế chấm giải và khen thưởng, Kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo vòng chung kết và các văn bản có liên quan về chuyên môn đối với việc tổ chức Cuộc thi theo quy định.

- Ký ban hành Quyết định và cấp Giấy chứng nhận Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và các giải phụ khác cho các thí sinh đạt thành tích trong Cuộc thi.

- Phối hợp tuyên truyền, quảng bá Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của Hội và Trung ương.

- Phát biểu tổng kết, đánh giá chất lượng Cuộc thi.

3

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban Tổ chức

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo Cuộc thi đạt chất lượng, hiệu quả, đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra và đúng quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác tổ chức Cuộc thi theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và Kế hoạch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

- Ký ban hành Thư mời đại biểu dự xem vòng sơ tuyển, các văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi theo phân công của Trưởng ban Ban Tổ chức và các văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan về công tác tổ chức Cuộc thi.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về công tác khen thưởng cho các thí sinh đạt giải cao theo quy định.

- Chịu trách nhiệm báo cáo Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác tổ chức, kết quả Cuộc thi.

4

Ông Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi

- Định hướng công tác truyền thông báo chí trong việc đưa tin, quảng bá về Cuộc thi.

- Thẩm định, góp ý nội dung các thiết kế sân khấu, biểu trưng, công tác tuyên truyền, quảng bá và các nội dung câu hỏi phần thi kiến thức của Cuộc thi.

 

5

Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, Trưởng ban Kiểm tra, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Ủy viên

Tham mưu, hỗ trợ Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Đồng Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện nhiệm vụ.

6

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên

- Tham mưu công tác vận động tài trợ kinh phí tổ chức Cuộc thi.

- Tham mưu, hỗ trợ Thường trực Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

7

Ông Nguyễn Thanh Sĩ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên

- Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét bố trí kinh phí kịp thời theo quy định.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

8

Ông Nguyễn Hoàng Dũ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Chủ tịch Hội Sân khấu thành phố, Ủy viên

- Phối hợp góp ý về chuyên môn trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

- Phối hợp tuyên truyền quảng bá Cuộc thi đến Hội Sân khấu các tỉnh, thành phố trong toàn quốc để vận động các thí sinh tham gia Cuộc thi.

9

Bà Hồ Lâm Bạch Vân, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng Sở Nội vụ, Ủy viên

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về công tác khen thưởng của Cuộc thi.

- Hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác khen thưởng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

10

Bà Lê Thị Diễm Châu, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Ủy viên

- Phối hợp tuyên truyền, quảng bá về Cuộc thi trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trước, trong và sau khi diễn ra Cuộc thi.

- Tổ chức truyền hình trực tiếp đêm chung kết và tổng kết, trao giải Cuộc thi.

11

Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, Ủy viên

Chỉ đạo các đơn vị liên quan tại địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoạt động cho các thí sinh dâng hương tại Khu tưởng niệm Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền, đảm bảo ý nghĩa và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

12

Ông Hồng Quốc Khánh, Giám đốc Nhà hát Tây Đô, Ủy viên

- Phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam xây dựng và ban hành Thể lệ, Quy chế cuộc thi, Quy chế chấm giải và khen thưởng của Cuộc thi.

- Tham mưu thành phần mời tham gia Hội đồng Giám khảo và Tổ thư ký các vòng thi theo quy định.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau khi diễn ra Cuộc thi.

- Thiết kế maket và thực hiện trang trí sân khấu; đảm bảo âm thanh, ánh sáng cho các vòng thi và đêm chung kết trao giải Cuộc thi.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn điện, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường nơi tổ chức các vòng thi.

- Bố trí người dẫn chương trình các vòng thi và đêm chung kết, trao giải Cuộc thi. Chuẩn bị nội dung phát biểu của lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

- Phối hợp đơn vị có liên quan lập danh sách, in ấn và phát hành thư mời đại biểu dự xem các vòng thi và đêm chung kết, trao giải Cuộc thi. Huy động lực lượng dự xem các vòng thi.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi, tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết theo quy định; đồng thời, thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Thông báo nêu rõ, Trưởng ban Ban Tổ chức và Đồng Trưởng ban Ban Tổ chức làm việc với tinh thần trao đổi, bàn bạc đi đến thống nhất quyết định đối với các vấn đề chung trong quá trình tổ chức Cuộc thi. Đối với các nội dung mang tính chất chuyên môn cao, Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo Đồng Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, cho ý kiến làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi làm việc theo tinh thần trách nhiệm cao, tích cực chủ động phối hợp giải quyết các công việc liên quan đến Cuộc thi. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi kịp thời thông tin về Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để báo cáo xin ý kiến Trưởng ban Ban Tổ chức và Đồng Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban và Đồng Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi có thể phân công thêm một số nhiệm vụ có liên quan cho các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi nhằm đảm bảo Cuộc thi được tổ chức thành công, đáp ứng mục đích, yêu cầu đã đề ra.

* Trước đó, Hội đồng Giám khảo Vòng sơ tuyển Cuộc thi Cải lương “Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền” năm 2023 (viết tắt là Hội đồng Giám khảo) được thành lập theo Quyết định số 134/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định ông Nguyễn Thành Kiên, Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Cần Thơ là Chủ tịch Hội đồng Giám khảo. Hội đồng Giám khảo thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, đảm bảo kết quả Cuộc thi Cải lương “Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền” năm 2023 khách quan, trung thực, chính xác và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Kim Xuyến


57e8e7cd-589c-4395-86e1-f4c24eb7233e

Tiêu đề bài viết: Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi cải lương “Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền” năm 2023. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Kim Xuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang