Thông tin chỉ đạo điều hành trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đôn đốc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
Ngày đăng: 31/08/2023

Lượt xem:


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, để kịp thời triển khai nhiệm vụ chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đảm bảo chính xác, nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo tiến độ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tích cực triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội và định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 1085/LĐTBXH-TTTT ngày 28/3/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn công tác chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đôn đốc các địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, qua báo cáo của các địa phương và các cơ quan liên quan, một số địa phương đã có phương pháp triển khai hiệu quả và có kết quả tích cực trong công tác chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, tuy nhiên, còn một số địa phương thực hiện chưa tốt, chưa quan tâm triển khai đến nhiệm vụ này. Quá trình triển khai, các địa phương có thể tham khảo phương pháp, mô hình triển khai của một số địa phương đã có những kết quả tích cực trong công tác chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.


Phương Thảo


e881a7ca-b748-450a-88b7-bf621092d63d

Tiêu đề bài viết: Đôn đốc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang