Thông tin chỉ đạo điều hành trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành giáo dục
Ngày đăng: 25/08/2023

Lượt xem:


Ngày 23 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 – 2024 của ngành giáo dục.

Theo đó, năm học 2023 - 2024, toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 với chủ đề năm học là: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Mục đích, yêu cầu

Quán triệt và chỉ đạo toàn ngành Giáo dục tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 nhằm củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024.

Đồng thời, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp toàn ngành Giáo dục năm học 2023 - 2024 gắn với thực hiện đúng các quy định về phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Kế hoạch đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm học 2023 - 2024, gồm:

Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Bố trí, phân bổ ngân sách nhà nước và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh.

Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Hội nhập quốc tế trong giáo dục.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành.

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Kế hoạch và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2023 - 2024 ở địa phương và tổ chức triển khai thực hiện, trong đó lưu ý các giải pháp về bảo đảm đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp, thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tựu trường (sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng, riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng); tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 trên cả nước vào ngày 05/9/2023; kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2024; hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7/2024.

Báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo: tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 10/9/2023; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2024; tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 và kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2024./.


TN


c8cb807d-ce8c-41ab-9889-ff769186a03f

Tiêu đề bài viết: Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành giáo dục. Nội dung như sau: . Theo tác giả: TN.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang