Thông tin chỉ đạo điều hành trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai các quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPT
Ngày đăng: 22/09/2021

Lượt xem: 1


Ngày 16/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 10678/BTC-TCNH hướng dẫn triển khai các quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển theo đúng quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có thành lập Quỹ ĐTPT chỉ đạo Quỹ triển khai một số công việc sau:

Khẩn trương rà soát Điều lệ hoạt động của Quỹ ĐTPT, các quy chế hoạt động nghiệp vụ và quy chế khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ để báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Xây dựng danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ ĐTPT báo cáo UBND để báo cáo HĐND thông qua. Báo cáo UBND ban hành quyết định về mức lãi suất cho vay tối thiếu của Quỹ theo quy định của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

Rà soát hoạt động của Quỹ ĐTPT, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP, xử lý dứt điểm các tồn tại hạn chế (nếu có) về cho vay, đầu tư không đúng đối tượng, tỷ lệ nợ xấu cao, hoạt động lồng ghép với các quỹ tài chính nhà nước khác của địa phương và các tồn tại, hạn chế khác ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ.

Nâng cao chất lượng hoạt động, rà soát các tiêu chí về giải thể Quỹ ĐTPT theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP để thực hiện các giải pháp phù hợp theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP (khoản 1 Điều 43), sau 03 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, các Quỹ ĐTPT đã thành lập và hoạt động nhưng vốn điều lệ thực có thấp hơn 300 tỷ đồng phải bị giải thể. Do đó, đối với các Quỹ chưa được cấp đủ vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP, đề nghị UBND xây dựng phương án cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ theo đúng quy định hoặc xem xét phương án giải thể Quỹ trong trường hợp không bố trí được nguồn bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ.


Lê Tuyến


Các tin khác:
Tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới  (26/10/2021)
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, xét nghiệm người về từ địa bàn dịch cấp độ 3, 4  (26/10/2021)
Các cơ sở khám, chữa bệnh cần đảm bảo khả năng thu dung, điều trị, sẵn sàng đáp ứng các cấp độ dịch COVID-19  (26/10/2021)
Công điện của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021  (25/10/2021)
Tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch COVID-19  (25/10/2021)

8c0f3b08-fc30-4ebe-a285-873b2719875d

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready