Thông tin chỉ đạo điều hành trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới
Ngày đăng: 26/10/2021

Lượt xem: 1


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Công văn số 3935/BVHTTDL-TV về việc tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thư viện công cộng tại địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định khi tổ chức các hoạt động của thư viện theo Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Bên cạnh đó, lồng ghép, triển khai tổ chức các hoạt động về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các tài liệu về phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới cho các đối tượng người đọc tại thư viện, ngoài thư viện và trên không gian mạng theo các nội dung tại hướng dẫn số 24-HD/BTGTW ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngoài ra, đổi mới hình thức, linh hoạt, phát huy sự sáng tạo, đảm bảo an toàn trong việc tổ chức phục vụ sách, báo tại các điểm phục vụ luân chuyển, lưu động của thư viện. Đẩy mạnh hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ thư viện theo hình thức trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ người sử dụng.

Việc tổ chức các hoạt động thư viện trong tình hình mới bảo đảm các hướng dẫn phòng, chống dịch trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức và hỗ trợ việc học tập của người dân.


Phương Thảo


c3698efe-1d48-464c-9798-623c3ff300f6

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready