Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính
Ngày đăng: 26/09/2023

Lượt xem:


Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung triển khai có kết quả, sản phẩm cụ thể, bảo đảm chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC từ nay đến hết năm 2023.

Thực hiện tốt việc đánh giá tác động về quy định TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành các quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hội.

Kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC theo đúng quy định trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định công bố của bộ, cơ quan ngang bộ được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thường xuyên rà soát các quy định TTHC hiện nay, kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân để phản ánh, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền nghiêu cứu, xem xét điều chỉnh. Rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC, dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, số hóa…theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, cắt giảm các thông tin phải khai báo, cung cấp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu cắt giảm 20% thông tin phải khai báo.

Tập trung cải cách quy trình, TTHC nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết TTHC nội bộ các cấp chính quyền địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách TTHC để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết TTHC hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.


Phương Thảo


17c07938-3463-4dd4-b31e-c27ab8acf06e

Tiêu đề bài viết: Đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang