Định hướng


Font size: +A | -A | Print

Mục tiêu tổng quát phát triển ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2020
Date: 16/05/2012

Giữ vững liên tục trong 15 năm tới, ngành công nghiệp thành phố có tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 20,04%/năm trong giai đoạn 2010-2015 và 20,1%/năm trong giai đoạn 2016-2020. Coi trọng đầu tư chiều sâu, hiện đại hoá từng phần các ngành sản xuất công nghiệp; phát triển mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, tạo ra giá trị gia tăng cao, đáp ứng phần lớn nhu cầu sản phẩm hàng hoá tiêu dùng của nhân dân, yêu cầu của xuất khẩu.

PLACE:
TIME:
Related topics:
Định hướng phát triển dịch vụ Giao thông - Vận tải  (16/05/2012)
Định hướng phát triển nông nghiệp đến năm 2020  (16/05/2012)
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020  (22/03/2012)
<<  <  1  >  >>

34e86f0e-fd13-4d4c-b608-40f67ad71b47

UPCOMING EVENTS
MAP OF CAN THO
COUNTER

Online:

Today:

Month:

Statistic:

Copyright 2018 CANTHO PORTAL. All rights reserved.
English | Français