Định hướng


Font size: +A | -A | Print

Định hướng phát triển dịch vụ Giao thông - Vận tải
Date: 16/05/2012

Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đến năm 2020 của Cần Thơ là :

PLACE:
TIME:
Related topics:
Mục tiêu tổng quát phát triển ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2020  (16/05/2012)
Định hướng phát triển nông nghiệp đến năm 2020  (16/05/2012)
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020  (22/03/2012)
<<  <  1  >  >>

ff0d8d0c-9d8d-4761-9b01-f191582f20d3

UPCOMING EVENTS
MAP OF CAN THO
COUNTER

Online:

Today:

Month:

Statistic:

Copyright 2018 CANTHO PORTAL. All rights reserved.
English | Français