Tin mặc định


Font size: +A | -A| Print
Date: 28/02/2012

Tin mặc định
Từ viết tắt trên Cổng
(21/01/2015)

Salon de beauté
(04/10/2013)

Định hướng phát triển dịch vụ Giao thông - Vận tải
(16/05/2012)

Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đến năm 2020 của Cần Thơ là :

Mục tiêu tổng quát phát triển ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2020
(16/05/2012)

Giữ vững liên tục trong 15 năm tới, ngành công nghiệp thành phố có tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 20,04%/năm trong giai đoạn 2010-2015 và 20,1%/năm trong giai đoạn 2016-2020. Coi trọng đầu tư chiều sâu, hiện đại hoá từng phần các ngành sản xuất công nghiệp; phát triển mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, tạo ra giá trị gia tăng cao, đáp ứng phần lớn nhu cầu sản phẩm hàng hoá tiêu dùng của nhân dân, yêu cầu của xuất khẩu.

Định hướng phát triển nông nghiệp đến năm 2020
(16/05/2012)

Từ nay đến năm 2020, nông nghiệp Cần Thơ sẽ phát triển theo hướng hiện đại, đi sâu vào sản xuất các loại nông sản xuất khẩu và cung cấp dịch vụ Nông nghiệp công nghệ cao; nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học và tạo giống mới; cung cấp sản phẩm truyền thống chất lượng cao và xây dựng nhiều thương hiệu đặc sản Nông nghiệp công nghệ cao.

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012
(06/04/2012)

Kế hoạch Phát triển Nông nghiệp và nông thôn thành phố Cần Thơ năm 2012
(04/04/2012)

Kế hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đến năm 2020
(04/04/2012)

Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Cần Thơ năm 2012
(04/04/2012)

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2012
(04/04/2012)

<<  <  1  2  3  >  >>
712c6464-14ed-409b-a2f8-89d98df4657d

UPCOMING EVENTS
MAP OF CAN THO
COUNTER

Online:

Today:

Month:

Statistic:

Copyright 2018 CANTHO PORTAL. All rights reserved.
English | Français