HÌNH ẢNH ÐẸP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Kế hoạch


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012
Ngày đăng: 06/04/2012

Lượt xem:


Năm 2012 tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Trong nước, việc tái cấu trúc lại nền kinh tế và cắt giảm đầu tư công của Nhà nước, ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tăng cường phát huy nội lực, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực trên các lĩnh vực để vượt qua khó khăn, ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ, Nghị quyết của Thành ủy và của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2012 đạt kết quả. Năm 2012, thành phố xác định là năm “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trật tự, kỷ cương đô thị” và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 như sau:

 

1. Nhiệm vụ:

(1) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 366/QĐ-TTg và Quyết định số 492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý và thực hiện các quy hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, kiến thiết đô thị, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố.

 

(2) Tập trung ưu tiên hàng đầu thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát. Duy trì tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, phát huy thế mạnh của từng ngành, từng lĩnh vực. Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất; ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và quản lý; ưu tiên vốn cho các công trình sắp hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình phục vụ mục tiêu an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng xuất khẩu, những ngành sản xuất đang có thị trường thuận lợi.

(3) Tăng cường huy động và triển khai đồng bộ những giải pháp thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và minh bạch hóa chi ngân sách nhà nước và đầu tư công, nhất là đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, điều hành linh hoạt chính sách thuế theo hướng tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh trạnh, đẩy mạnh xuất khẩu. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách, thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm bố trí, sử dụng ngân sách thực sự tiết kiệm và hiệu quả.

(4) Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch nước ngoài; tăng cường cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, nâng thứ hạng của thành phố so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước để xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, hấp dẫn nhà đầu tư.

(5) Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuẩn hoá và nâng cao năng lực, chú trọng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, kỹ thuật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng.

(6) Tăng cường các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển thành phố, góp phần phát triển đất nước.

 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2012, thành phố xây dựng 21 chỉ tiêu để phấn đấu, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

(1) Tăng trưởng kinh tế (GDP) 15,5%; trong đó: nông, lâm nghiệp - thủy sản tăng 0,5-0,8%; công nghiệp-xây dựng tăng 17-17,5%; dịch vụ tăng 17-17,5%.

(2) Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 54 triệu đồng; tương đương 2.543 USD, tăng 193 USD so năm 2011.

(3) Cơ cấu kinh tế: trong cơ cấu GDP, tỷ trọng nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm 10,26%, công nghiệp-xây dựng chiếm 44,53% và dịch vụ chiếm 45,21%.

(4) Giá trị sản xuất (giá so sánh 1994): nông nghiệp-thuỷ sản tăng 0,4-0,8%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,4-17,9%; dịch vụ tăng 16,9-17,4%.

(5) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 1.500 triệu USD, tăng 14,4%. Kim ngạch nhập khẩu 580 triệu USD, tăng 19,7%.

(6) Thu-chi ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước (theo chỉ tiêu pháp lệnh) 6.860 tỷ đồng (trong đó: thu nội địa 6.100 tỷ đồng, hải quan 760 tỷ đồng), tăng 23,5% so ước năm 2011.

Tổng chi ngân sách địa phương 7.116,592 tỷ đồng, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 5.600,491 tỷ đồng.

 (7) Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 37.000 tỷ đồng, tăng 14,4% so ước năm 2011.

b) Các chỉ tiêu xã hội:

(8) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 10. Dân số 1.231.000  người.

(9) Giải quyết việc làm: 50.000 lao động; đào tạo nghề: 36.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 47,2%.

(10) Giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo. 

(11) Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: bậc tiểu học 99,7%, bậc trung học cơ sở 81,5%, bậc trung học phổ thông 50%. Có thêm 15 trường đạt chuẩn quốc gia.

(12) Giảm 0,4% tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.

(13) Công nhận thêm 04 đơn vị xã, phường, thị trấn văn hóa, nâng tổng số lên 43/85 xã, phường, thị trấn văn hoá, đạt tỷ lệ 50,6% tổng số xã, phường, thị trấn.

(14) Số máy điện thoại/100 dân: 220,26 máy; 7,76 thuê bao Internet/100 dân;

(15) 79/85 xã, phường có đường ô tô đến trung tâm.

(16) Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 99,8%, khu vực ngoại thành 98,6%.

(17) Xây dựng, sửa chữa 155 căn nhà tình nghĩa và hoàn thành cơ bản việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thật sự khó khăn về nhà ở.

(18). Xây dựng xã Mỹ Khánh (Huyện Phong Điền) và xã Trung An (Huyện Cờ Đỏ) đạt tiêu chí nông thôn mới.

c) Chỉ tiêu môi trường:

(19) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 92%, trong đó: khu vực nông thôn 80%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 70%, trong đó: khu vực nông thôn 42%.

(20) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom 93%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế 100%.

(21) Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 20%. 

3. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012:

(1) Tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát của Chính phủ.

(2) Thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh.

(3) Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

(4) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ.

(5) Đẩy mạnh, nâng cao chất lượt hoạt động công tác thông tin truyền thông.

(6) Tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội.

(7) Nâng cao chất lượng và quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch dự báo phát triển kinh tế - xã hội.

(8) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự kỷ cương đô thị.

(9) Củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

(10) Tăng cường pháp chế, thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo của công dân.

(11) Thực hiện các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh./.b22a072b-2099-4ea3-8b39-318a1bf97d94

Tiêu đề bài viết: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012. Nội dung như sau: . Theo tác giả: .

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang